Husk generalforsamling

Lørdag d. 25 feb. 2017 kl.12,00

Stenbjerg Kro

Tilmelding senest mandag d.15 feb. til Mark tlf.40721350

*************************************************************

 

 

09. februar 2015

 

Reception: Egon Sørensen fratræder posten som formand for Thy Vognmandsforening

 

Der afholdes reception for

vognmand Egon Sørensen

 

den 28. februar kl 13 - 16 på

hotel Limfjorden, Simons Bakke 39 i Thisted,

 

 

i anledning af, at han fratræder som formand i Thy Vognmandsforening efter mange år i bestyrelsen.

 

Egon Sørensen har været formand for Thy Vognmandsforening siden 2003.

 

Egon Sørensen, Hanstholm, blev selvstændig vognmand som 28-årig i 1970 og har siden været aktiv i flere af vognmandserhvervets organisationer.

 

I 1989 kom han i bestyrelsen for Thy Vognmandsforening, og i 1993 blev han indvalgt i bestyrelsen for Danske Vognmænd hovedorganisationen af 1985. Han fortsatte i DTL – Danske Vognmænds bestyrelse frem til 2004. Egon Sørensen var også formand for ITD fra 1999 til 2004.

 

 

Egon Sørensen er æresmedlem i Danske Vognmænd og ITD samt aktiv medlem i DTLs bestyrelses veteranklub.

 

 

Med venlig hilsen

 

Thy Vognmandsforening

 

Bestyrelsen

 

************************************************************************

Til foreningens medlemmer.

Hanstholm 09. februar 2015

 

Indkaldelse til generalforsamling i Thy Vognmandsforening

 

Generalforsamling 2015 afholdes: lørdag d. 28. februar 2015 kl. 11.00

 

Hotel Limfjorden

Simons Bakke 39

7700 Thisted

 

 

Dagsorden fremgår af side 2.

 

 

I lighed med tidligere år er ægtefæller velkomne til at overvære generalforsamlingen.

 

Endvidere er Seniorklubbens medlemmer inviteret til at overvære generalforsamlingen.

 

 

Umiddelbart efter afslutningen på generalforsamlingen – ca. kl. 13.00 - vil der blive afholdt afskedsreception for Egon Sørensen, hvor der serveres en let buffet.  Se venligst vedlagte invitation.

 

Med venlig hilsen

 

Thy Vognmandsforening

P.b.v.

Egon Sørensen, formand

 

 

Dagsorden for:

Generalforsamling i Thy Vognmandsforening lørdag d. 28/2-2015

 

1.                   Valg af dirigent, jvf. § 15. 

2.                   Valg af stemmetællere     

3.                   Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode.

4.                   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                                                                                                    

På valg er: Per Christensen, Per Kappel, Tage Søgård og Egon Sørensen

Egon Sørensen fratræder som formand

6.                   Valg af revisorer og revisorsuppleant.  

                     

Jens Kirk er ikke på valg i år.

Der skal vælges en ny revisor samt en suppleant.                    

7.                   Behandling af indkomne forslag.

8.                   Eventuelt.

                     

BEMÆRK:

Det godkendte regnskab vil være tilgængeligt i printet form på generalforsamlingen.

****************************************************************************************

Til foreningens medlemmer.

 

Hanstholm 10. februar 2015

 

INVITATION

 

lørdag d. 28. februar 2015 kl. 18.00

 

 

Hotel Limfjorden

Simons Bakke 39

7700 Thisted

 

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes aftenfest for medlemmer med ledsager, starter kl. 18.00 med velkomstdrink.

Der serveres spændende retter, samt fri vin, vand og øl. Evt. stærk spiritus er for egen regning.

Efter middagen er der musik og dans v/Michael

Der serveres natmad kl. 01.00

Af hensyn til hotellet, skal tilmelding til generalforsamling og aftenfesten

ske senest fredag den 20. februar 2015 til formanden (Egon) på tlf. 40 18 14 33.

Hvis man er interesseret i at overnatte på hotellet (for egen regning!) kan reservation af værelser ske til Hotel Limfjorden telefon 97 92 40 11 (kr. 600,- pr. dobbeltværelse inkl. morgenmad). Bemærk, der er får værelser, så ”først til mølle princippet”.

 

Med venlig hilsen

 

Thy Vognmandsforening

 

P.b.v.

 

Egon Sørensen, formand

_______________________________________________________________

 

Thy Vognmandsforening og Morsø vognmandsforening.

Inviterer Vognmænd og koner og ledende medarbejder til medlems møde på EUC Bjørnevej 10. 7700 Thisted

(Det gamle AMU) den 03-12-2014,Kl. 19.00

Velkomst ved EUC, som vil fortælle om alt det nye som starter til januar,

feks. tilmeldinger til kurser og elev udannelser .

Revision Limfjorden kommer og fortæller om det nye virksomhedsbeskatning, som en del kan komme i klemme med. En vigtig sag for dem som bruger virksomhedsbeskatning.

Kaffe og Brød.

Anni Goslar DTL vil fortælle om DTLs aftale med Statoil.

Evt .er der salgspersoner med fra Statoil.  

Kim Tatt Jakobsen fra DTL Regionskontoret Viborg vil

holde en indlæg om køre hviletid med( Aut) ved  Saltning og Snerydning.

Med venlig hilsen     

Thy Vognmandsforening             Morsø Vognmandsforening

Tilmelding nødvendig, senest mandag den 01-12-2014. Kl 12,00

Egon Sørensen                               Benny Nielsen

egon@esoerensen.dk                               benny@fredsoe.com

Tlf.40181433                                   Tlf.40734133.

********************************************************************

Husk : Tilmelding til Årets Transportvirksomhed 2015.

klik her:http://dtl.eu/presserum/kampagner/tilmelding/

Venlig hilsen Thy Vognmandsforening

*********************************************************************

 

Til foreningens medlemmer, husk :

 Efterårsfesten er den  27-09- 2014 kl.18,00 på Thinghuskroen,Vestervig.Indbydelsen kommer ud først i September.

 

**********************************************************************************

 Til foreningens medlemmer.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Thy Vognmandsforening

Generalforsamling 2014 afholdes: lørdag d. 22. februar 2014 kl. 1200

 

Hotel Vildsund Strand

Ved Stranden 2, Vildsund

7700 Thisted

 

Dagsorden fremgår af side 2.

Forslag til vedtægtsændring af ordlyden i § 28, er vedlagt indkaldelsen.

Regnskabet er ligeledes vedlagt indkaldelsen.

Generalforsamlingen starter med en let arbejdsfrokost, og ægtefæller er i lighed med tidligere år velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Endvidere er Seniorklubbens medlemmer inviteret til at overvære generalforsamlingen.

Umiddelbart efter afslutningen på generalforsamlingen, vil DTL’s underdirektør Ove Holm, holde et indlæg omkring både de praktiske og politiske sager DTL kæmper for, på vognmændenes vegne.

Han tager også gerne imod spørgsmål fra salen.

Aftenfesten for medlemmer med ledsager, starter kl. 18.00 med velkomstdrink.

Der serveres spændende retter, samt fri vin, vand og øl. Evt. stærk spiritus er for egen regning.

Efter middagen er der musik og dans v/Storken

Der serveres natmad kl. 0100

Af hensyn til hotellet, skal tilmelding til aftenfesten

ske senest mandag den 17. februar 2014 til formanden (Egon) på tlf. 40 18 14 33.

Hvis man er interesseret i at overnatte på hotellet (for egen regning!) kan reservation af værelser ske til Hotel Vildsund Strand telefon 97 93 10 44 (kr. 600,- pr. dobbeltværelse inkl. morgenmad)

Med venlig hilsen

Thy Vognmandsforening

P.b.v.

Egon Sørensen, formandThy Vognmandsforening Formand Egon Sørensen, Industribuen 4-6, 7730 Hanstholm Tlf.: 40 18 14 33 - www.thyvogn.dk - Email: egon@esoerensen.dk

 

Dagsorden for:

Generalforsamling i Thy Vognmandsforening lørdag d. 22/2-2014

 

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent, jvf. § 15.

3. Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Ændring af vedtægter jf. rundsendte oplæg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er Jens H. Petersen, Niels Jeppesen og Carsten Smed Kristensen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Niels Christensen er ikke på valg i år.

Der skal vælges en ny revisor samt en suppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

BEMÆRK:

Dagsorden, vedtægtsændringer og regnskab vil ikke være i printet form på generalforsamlingen,

Medbring derfor selv disse dokumenter til generalforsamlingen.

 

************************************************************************************************************

 
 
 
Til foreningens medlemmer.
 
 
Hanstholm 01. februar 2013
 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling i Thy Vognmandsforening
 
 
 
 
Generalforsamling 2013 afholdes: lørdag d. 23. februar 2013 kl. 10.00
 
 
Hotel Thisted
Frederiksgade 16
7700 Thisted
 
 
Dagsorden fremgår af side 2.
 
 
Generalforsamlingen starter med rundstykker kl.10.00
 
I lighed med tidligere år er ægtefæller velkomne til at overvære generalforsamlingen.
 
Endvidere er Seniorklubbens medlemmer inviteret til at overvære generalforsamlingen.
 
 
Umiddelbart efter afslutningen på generalforsamlingen, vil Carl Peter Frederiksen fra TungVognsSpecialisten holde et spændende indlæg omkring Tacho-Online.
Tacho-online er hosting, analyse og rapporter af kørehviletidsdata - og gratis for DTL-medlemmer.
 
 
Efter indlægget vil Thy Vognmandsforening været vært for en frokost.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Thy Vognmandsforening
 
 
 
P.b.v.
 
Egon Sørensen, formand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden for:
 
 
Generalforsamling i Thy Vognmandsforening lørdag d. 23/2-2013
 
 
 
 
1.                   Valg af stemmetællere.    
 
 
2.                   Valg af dirigent, jvf. § 15. 
 
 
3.                   Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode.
 
           
4.                   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
                       
 
5.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                                                                                                     
 
På valg er: Per Christensen, Per Kappel, Tage Søgård og Egon Sørensen
 
 
6.                   Valg af revisorer og revisorsuppleant.  
                     
Jens Kirk er ikke på valg i år.
Der skal vælges en ny revisor samt en suppleant.
 
                     
7.                   Behandling af indkomne forslag.
 
 
8.                   Eventuelt.
 
                     
BEMÆRK:
Det godkendte regnskab vil være tilgængeligt i printet form på generalforsamlingen.

       THY VOGNMANDSFORENING  Industrivangen 23  7730 HANSTHOLM  TLF. 97 96 12 13 

Ultimate Web