Beretning 2016, den 25/2 2017

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen til Thy Vognmandsforenings generalforsamling.

Også velkommen til vores underdirektør i DTL, Ove Holm - som efter generalforsamlingen, vil holde et indlæg om hvad der sker landspolitisk inden for transportbranchen.??? og Egon Sørensen, begge fra Codan vil også senere fortælle om hvad der sker i forsikrings-verdenen, og lidt om deres Codan Skadestop.

Inden vi starter, synes jeg at vi skal rejse os og holde ét minuts stilhed for de 2 tidligere vognmænd og medlemmer vi har mister i 2016. Hans Søgaard fra Hanstholm og Christian Svendsen kendt som Kesser fra Thisted………Ære være deres minde… Tak.

Ifølge dagsorden skal vi begynde med at vælge stemmetællere. For at følge traditionen vil jeg foreslå de bestyrelses medlemmer som ikke er på valg i år. Derudover skal vi have én mere fra lokalet, jeg vil foreslå ………………………

Næste punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Ove Holm. Er der andre forslag.

Da det ikke synes at være tilfældet, vil jeg gerne give ordet til Ove.

2016 har været et år, hvor langt de flest vognmænd har haft godt gang i hjulene. Og denne aktivitet sammen med de stadig lave oliepriser vi har haft i 2016, har gjort det lettere at få bundlinien til at vise sorte tal.

Olieprisen er dog steget i de sidste måneder af 2016, og en del har også oplevet at tingene ikke gik så stærkt i sidste kvartal af året. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af konkurser i vognmandsvirksomheder desværre også steget igen i 4. kvartal.

Mange andre steder i landet er der gang i meget store byggeprojekter, bl.a. supersygehusene. Men vi mangler nogle mere lokale byggeprojekter her i Thy.

Dog sker der noget på Hanstholm Havn. Et nybygget anlæg til opdræt af fisk er netop ved at blive taget i brug, og hvis det bliver en succes, er der allerede tale om at det skal udvides til 3 - 4 gange den nuværende størrelse.

Her i ’17 vil Hanstholm havn også bruge adskillige millioner på at forbedre forholdene for konsunfisk, og allerede her i løbet af de næste par måneder vil der blive påbegyndt byggeriet af en ny multihal på 2700 kvm.

I starten af 2018 skulle starten på et stort havnebyggeri til 500 millioner kroner gerne gå igang. Dette byggeri regner man med vil vare i 3 år, og vil komme til at kunne mærkes i hele Thy.

I Thy Vognmandsforening er vi i øjeblikket 41 aktive medlemmer, med 175 biler, dette er en fremgang på 14 biler. Vi har mistet 2 medlemmer i 2016, p.g.a. bl.a. firmaophør.

Til gengæld har vi fået 2 nye medlemmer, så medlemstallet er det samme som sidste år. Vi vil gerne byde Torben Jensen fra Hanstholm og Nord Vest Box fra Thisted velkommen.

Disse 41 aktive medlemmer har opgivet 188 ansatte, hvilket er 30 mere end sidste år.Der har været en lønudbetaling på 68,7 mill. kr., hvilket er en fremgang på 12,2 mill. kr.

Vi i bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder i året der er gået.

Bestyrelses medlem Jan Erik Thomsen har her per nytår valgt at melde sig ud af både Thy Vognmandsforening og DTL. Kurt Jensen, som var vores 1. suppleant har derfor erstattet Jan Erik i bestyrelsen. Kurt er også netop kommet i bestyrelsen i DTL Dyr, og det er vi selvfølgelig glade for at vi også har en mand med der.

Regionsrådsmøderne i København ser ud til at blive afskaffet i fremtiden, dette skal dog først endelig besluttes på DTLs generalforsamling i maj, men der er vist ingen tvivl om at dette vil ske.

Formand - næstformandsmøderne i Fredericia vil naturligvis stadig blive afholdt, og her deltage vi, fra Thy af, med så mange som muligt hver gang

I Regionen i Viborg har der været holdt 4 bestyrelses møder. Det er Jens der sidde i Regionens bestyrelse. Og nu hvor vi ikke kommer til Regionrådsmøder i København længere, er det ekstra vigtigt af vi før styrket bestyrelses-arbejdet i Viborg. Og det er Jens igang med.

Jens sidder også i DTLs hovedbestyrelsen og han er på valg i år. Ham skulle vi meget gerne have genvalgt til maj.

Per Kappel er med i Netværket for Selvkører. Her er Flemming Jensen fra Bedsted også kommet med. De har holdt 2 møder i 2016.

De arbejder med mange spændende ting. Bl.a. med at få mere regnskabsforståelse ind i vognmands-kurset, da mange nybagte vognmænd hurtigt falder fra, fordi de ikke forstår regnskabet.

Jeg sidder med i styregruppen for Kran/Blok. Her har vi holdt 2 fysiske møder, samt en del Skypemøder. Skypemøderne fungerer rigtigt fint, da vi alle 5 fra styregruppe og vores sekretær, Finn Bjerremand let kan mødes én time foran skærmen og snakke om de aktuelle udfordringer.

Udfordringer har der været en del af i 2016, bl.a. fordi at nogle politi-folk har fundet nye måder at læse regler på, som ellers har fungeret i mange år. Og dette helt uden at orienterer branchen, så vi først får kendskab til de nye fortolkninger, når de første bøder er delt ud. Dette er simpelthen ikke i orden.

Udover dette har vi i ’16 arbejdet meget med front-monteret udstyr, altså bl.a. front-støtteben og sneplovs-beslag, som politiet mener at vi skal afmonterer når det ikke bliver brugt.

Også spærretider for særtransporter på motorvejene har fyldt meget i Kran/Blok arbejdet i 2016. Dette har vi dog ikke hørt meget til siden vi fik ny Transport minister i november.

En stort fremskridt for denne branche er at blokvogn, her fra nytår, endeligt er begyndt af få almindelige gule plader på, og altså hermed er kommet ind i central-registret.

Vi har fået et godt samarbejde med den nye færdsels-styrelse i Ribe, og vi havde her i uge 2 en af deres medarbejdere ude at køre med en af Mammoet’s store blokvogne og med i en følgevogn. Dette gøre at de, med egne øjne, kan se de ting vi gerne vil have ændret.

Det Lokale Uddannelses Udvalg i EUC i Thisted sidder vi også med i. Her har vi forsøgt af få noget nyt ind i EU kurserne, nu hvor chaufførerne er igang med at tage dem for anden gang. EUC har efterlyst indspark til hvad vi gerne vil have at de sidste 2 valgfrie dage kan bruges til.

Den 17. november har vi sammen med EUC og Morsø Vognmandsforening afholdt et chauffør møde hos EUC i Thisted. Her startede vi med stege flæsk og persille sovs, hvorefter skolen fortalt chaufførerne om de muligheder der er for at kombinerer sin EU-kval. Kim Tatt og 3F holdt også et indlag denne aften, hvor der kom 42 chauffører og vognmænd, hvilket vi var meget tilfredse med.

EUC vil meget gerne være med til af gøre et chauffør møde til en fast begivenhed hvert efterår, så der der nogen der har forslag til indhold på sådan en aften, hører vi meget gerne.

I april deltog Per  og Jens i et møde med Thisted Kommune. Her blev der bl.a. drøftet de udhængende træer på nogle kommuneveje. Her var svaret at det er svært at få lodsejere til at beskære de træer som hænger ud over vejene, og at kommune først skal give 3 advarsler, før de kan gøre det og sende regning til lodsejer.Her blev også nævnt at licitationer kun kommer på kommunens hjemmeside, men at man her kan melde sig til de licitationer som er interesant for en.Der blev også igen nævnt at der stadig ikke er sket noget med rundkørslen i Hanstholm. Den er stadig, som det eneste sted mellem Hanstholm og Testcenter Østerild, ikke forberedt til de store mølle-transporter.

Vedrørende denne rundkørsel er vi også endelig kommet i dialog med Vejdirektoratet, som i sidste mail den 21. december lovede at drøfte sagen og vende tilbage. Ved jo så ikke hvornår dette bliver.Lastbilerne fik pr 1. juli lov at køre med samme hastighed som den øvrige trafik i by-områderne.Vi mener at det er meget vigtigt at vi også snarest får lov til dette på landevejen, så vore chauffører kan slippe for de dumme hastigheds-bøder som de kører og får her.Håber at Ove kan fortælle lidt om hvordan det går med dette, når han kommer på.Thy Vognmandsforening havde i marts arrangeret en tur til København. Der deltog 45 personer, og vi havde en rigtig god tur. Vi var på National-museet, i Det Ny Teater og fik en fin rundvisning på Christiansborg af Torsten Schack Pedersen. Vi var så heldige med vejret at vi ikke behøvede at bruge bussen, men kunne gå mellem de forskellige steder.

Vi afholdte i september Vognmanden dag i Nykøbing sammen med Morsø-, Skive- og Midtjyllands Vognmandsforening. Her var der desværre færre besøgende end for 2 år siden, men udstillerne var godt tilfredse. Der er enighed i de 4 foreninger om at prøve igen i 2018, men at der skal fornyelse til.Vi havde vores efterårsfest på Hotel Hanstholm. Ole Bang, DTL næstformand, holdt aftenens festtale. En god fest, med 64 gæster. Vi bliver jo her desværre færre og færre år for år, så vi vil gerne opfordre til at bakke op om denne hyggelige fest, hvor mange af vore lokale sponsorer sørger for nogle fine præmie til auktionen og amr. lotteri. En større opbakning er nødvendig, hvis efterårsfesten skal fortsætte med at eksisterer.Vi har igen deltaget i Højresvings-kursus for 5. klasserne, sammen med Thisted Kommune og René fra politiet

Det foregår ved at vi 6 gange i løbet af skoleåret møder op på en skole med en lastbil og en chauffør en hel dag. Der blive typisk kørt 4  5. klasser igennem på sådan en dag, så altså ca. 100 elever som alle har været inde og sidde på førersædet, for at se hvor meget eller lidt en lastbilchauffør kan se i sine spejle.Så vidt vides er Thisted Kommune fortsat den eneste kommune i landet, hvor alle 5. klasserne får dette tilbud. 2016 blev et trist år med hensyn til højresvingsulykker: 7 dræbte og 6 alvorligt tilskadekomne. Til sammenligning var der året før 1 dræbt og 1 alvorligt tilskadekommen. Det er selvfølgelig alt for mange og vi skal derfor fortsat arbejde med dette vigtige emne.Stor tak til de af Jer som har lagt bil og mand til disse arrangementer. Håber også at I vil hjælpe når jeg igen ringer rundt senere på året. Skovsted Losseplads lukkede den 1. december, og Thisted Kommune henviser til man kører til Kåstrup Losseplads ved Skive.

I den forbindelse inviterede vi i december til et fyraftens-møde hos Nord Vest Sortering på Mors, hvor de fortalte hvad de kunne tilbyde som alternativ til at køre til Kåstrup.Vi er netop nu i en dialog med Thisted Kommune og Hanstholm Havn, angående de nye trafik-øer, som er blevet lavet på havnen. Det er nogle nye arealer, som er blevet tilplantet med marehalm og søjle-eg, og som rager langt ud på kørebanen. De er blevet lavet uden at man overhovedet har spurgt de daglige brugere på havnen. Og det er bl.a. en del af de vognmænd som dagligt færdes på havnen, stærkt utilfredse med dette. Vi må se hvad der bliver ud af denne sag.

Statoil aftalen, som jo nu hedder Cirkle K aftalen er blevet forlænget i ydeligere 2 år, med mulighed for endnu bedre rabatter. Håber at I alle har fået et tilbud fra Dem.

Årets Thybo blev en vognmand i år. Det er vi rigtig stolte af, og Niels Christensen, Hurup vi vil gerne ønske dig tillykke med den flotte titel.

Jeg vil hermed slutte min beretning med at takke alle medlemmer og de fremmødte for et godt samarbejde i året der er gået. I skal aldrig tøve med at ringe eller sende en mail til én af os i bestyrelsen, hvis der er noget vi skal have snakket om.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige Per Christensen tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Jeg talte lige med Egon igår, og han mener at der i hvertfald i de sidste 30 år har siddet en Christensen fra Hurup i bestyrelsen. Først Ove, derefter Niels, og i den sidste årrække Per. Tak for indsatsen

 

Dette var ordene.

******************************************************************************

Beretning 2015, den 27/2 2016

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen til Thy Vognmandsforenings generalforsamling.

Også velkommen til vores underdirektør Ove Holm - som efter generalforsamlingen, vil holde et indlæg om hvad der sker landspolitisk inden for transportbranchen.

Inden vi starter, synes jeg at vi skal rejse os og holde ét minuts stilhed for de 2 tidligere medlemmer vi har mister i 2015. Keld Poulsen fra Østerild og Arne Andersen fra Bedsted………Ære være deres minde… Tak.

Ifølge dagsorden skal vi begynde med at vælge stemmetællere. For at følge traditionen vil jeg foreslå de bestyrelses medlemmer som ikke er på valg i år. Derudover skal vi have én mere fra lokalet, jeg vil foreslå Carsten Smed fra Snedsted

Næste punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Ove Holm. Er der andre forslag.

Da det ikke synes at være tilfældet, vil jeg gerne give ordet til Ove.

I 2015 tror jeg at vi kan sige at finans krisen helt har sluppet grebet i os. Efter hvad jeg hører, lyder det også som om at de fleste har fornuftigt gang i hjulene.

Denne øgede aktivitet sammen med de meget lave oliepriser vi har haft i 2015, har gjort det lettere at få sorte tal på bundlinien igen.

I følge Danmarks Statistik er antallet af konkurser også nede på samme niveau, som før finans krisen.

Når det er sagt, tror jeg at vi alle godt kunne ønske at der skete noget mere lokalt i Thy. Der bliver ikke bygget så meget i vores hjørne af landet, og mange af vore produktion virksomheder drosler ned. Dette gør at mange må kigge udenfor Thy efter arbejdet.

I Thy Vognmandsforening er vi i øjeblikket 42 aktive medlemmer, med 161 biler, dette er en fremgang på 13 biler. Vi har mistet 6 medlemmer i 2015, p.g.a. alder, sygdom eller firmaophør.

Til gengæld har vi fået 6 nye medlemmer, så medlemstallet er det samme som sidste år.

Disse 42 aktive medlemmer har opgivet 144 chauffører og 14 funktionærer, en tilbagegang på 4 chauffører.

Der har været en lønudbetaling på 56,5 mill. kr., hvilket er det samme som for 2 år siden. Sidste år skete der et mærkeligt hop på 23 mill. kr. som må skyldes en fejl.

Vi i bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder i året der er gået.

I Regionen har der været holdt 4 bestyrelses møder. Vi har valgt at det er Jens der sidde i Regionens bestyrelse. Både fordi at de gerne ville have mere info direkte fra hovedbestyrelsen, og for at fordele arbejdet lidt imellem os.

Jens sidder i hovedbestyrelsen og han er ikke på valg i år. Her har de bland meget andet haft en del udfordringer med DTL’s økonomi. Økonomien i DTL er blevet væsentlig mere stram efter opkøbet at TungVognSpecialisterne, og det at man tilbyder gratis TachoOnline til alle medlemmer. Så der er ingen tvivl om at der vil komme en kontigentstigning på dagsordenen til DTL generalforsamling her i maj.

Per Kappel er med i Netværket for Selvkører. Her er Jan Erik Thomsen også kommet med. De har holdt 2 møder i 2015. De arbejder med mange spændende ting. Bl.a. med at få et EU-kursus for selvkører, hvor den valgfrie del er målrettet selvkørende vognmænd.

Jeg sidder med i styregruppen for Kran/Blok.  Her har vi holdt 2 møder. Som noget nyt er vi begyndt at holde Skypemøder, hvis der er nogle enkelte ting vi lige skal have drøftet i styregruppen, og det virker meget godt. Så er man fri for at bruge en hel dag på at køre til den anden ende af landet.

Her kan jeg sige at uddannelsen for følgebilschauffører er kommet rigtig godt fra start i 2015. Der er nu uddannet ca. 250 følgebilschauffører (STA som de kaldes). Det forlyder at politiet nu også vil til at kontrollere om man har uddannelsen. Så lad være med at køre følgebil uden at have været på kurset.

Det blev også i 2015 endelig lagt fast hvilke mål en særtransport skal have for at der skal benytte én eller to følgebiler, og hvilke spejle en særtransport skal have på. Det er godt at det nu er ens for alle.

Af andre aktuelle sager i Kran/Blok kan nævnes: generelle spærretider for særtransporter på motorvejene, som vi arbejder hårdt på at undgå. Og så 13,60 trailere efter kranbiler, som vi selvfølgelig arbejder på at få lovliggjort. Det er kommet i spil igen, efter at medbringertruck er blevet lovlige på 13,60 trailere.

Det Lokale Uddannelses Udvalg i EUC i Thisted sidder vi også med i. Her er ikke sket en masse nyt siden vi havde medlemsmøde hos EUC i december 2014. Vi arbejder på at få noget nyt med i EU-kurserne, nu da folk begynder at skal på dem for anden gang. I den forbindelse skal I huske at man ikke behøver at tage alle 5 dage sammenhængende. Man kan f.eks. tage de 3 første obligatoriske dag et sted, og senere tage de 2 sidste dage et andet sted, hvor de har et indhold som passer bedre til ens behov. Man kan f.eks. tage det kursus som hedder “Vejen som Arbejdsplads” de 2 sidste dage, og få et særskilt bevis for det. Dette kursus kræves flere steder, bl.a. hvis man køre asfalt.

Egon sidder med i den arbejdsgruppe i Ålborg, hvor de arbejder med den tredie Limfjordsforbindelse. Her ved jeg at de bl.a. har diskuteret om det skal være en betalingsforbindelse eller ej. Hvis I vil vide mere om det, og om hvornår vi kan køre vest om Ålborg på denne nye forbindelse, skal I spørge Egon, da jeg ikke er helt opdateret her.

Egon, Jan Erik og mig har været til “Motorvejsmøde” i Hammel. Her kunne Kristian Pihl Lorentzen fortælle at man var langt i planlægningen af at ændre rute 26 fra Tilst til Fårevang til motorvej. Da der endnu ikke var afsat penge til projektet er der heller ikke nogen endelig tidsplan.

Her fik vi også lejlighed til at spørge ind til hvad der sker med udvidelsen af rute 34 / 26. Her går det desværre meget langsom. Vi har fået en omfartsvej ved Sunds, og næste projekt bliver nok at vejen bliver lagt udenom Haderup, hvilket gerne skulle resulterer i at vi slipper for at køre de par hundrede meter på Viborg - Holstebro vejen som vi gør nu.

Jens og mig har været til et fyraftensmøde i Viborg med Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. Her blev der bl.a. talt om lastbilernes hastighedgrænser både på landevejen og i byerne, men det vil jeg ikke sige så meget om, for det tror jeg at Ove Holm kommer ind på senere.

Vi har haft et virksomhedsbesøg på Thyra i Thisted. En rigtig god aften, med et desværre alt for lille fremmøde.

Efterårsfest på Østerild Kro gik rigtig godt, men også her kunne vi godt ønske os en bedre opbakning. Godt nok var vi 80 personer til festen i år, men de 26 var fra ét firma, og dette firma deltager måske ikke næste gang og så er vi pludselig ikke mange tilbage. Vi var også i den lidt kedelige situration i år, at ingen af de chauffører som skulle have diplom var tilstede.

Vi vil i bestyrelsen meget gerne have forslag til hvilke arrangementer der kunne have interesse, og hvordan vi gør de tradtionelle arrangementer mere spændende. Vi håber på større opbakning fremover.

Uddeling af reflekser på skolerne valgte vi i 2015 ikke at deltage i. Primært fordi at der ikke længere er tilskud at få til reflekserne, og fordi at der er mange andre der uddeler reflekser, bl.a. Trygfonden.

Vi har til gengæld igen deltaget i Højresvings-kursus for 5. klasserne, sammen med Thisted Kommune.

Det foregår ved at vi 6 gange i løbet af skoleåret møder op på en skole med en lastbil og en chauffør en hel dag. Der blive typisk kørt 4  5. klasser igennem på sådan en dag, så altså ca. 100 elever som alle har været inde og sidde på førersædet, for at se hvor meget eller lidt en lastbilchauffør kan se i sine spejle.

Disse arrangementer er efterhånden blevet en rigtig stor succes, som giver genlyd over hele landet, da vi her i Thy åbenbart er det eneste sted hvor det kører som et fast tilbud til alle kommunens 5. klasser.

Det har faktisk være så stor en succes at at Danmarks Radio har været med én af gangene for at lave et klip til ungdomskanalen DR Ultra.

Specielt det at det nu altid er en politimand der gennemgår teorien med eleverne, er et stor plus. En politi uniform indgyder stadig respekt i en 5. kl. elev.

Antal højresvings ulykker mellem lastbiler og cyklister fortsætter heldigvis stadig den nedadgående kurve, og der var blot 5 ulykker i 2015, og kun én med dødelig udgang. Det er selvfølgelig stadig for mange og vi skal derfor fortsat arbejde med dette vigtige emne.

Stor tak til de af Jer som har lagt bil og mand til disse arrangementer. Håber også at I vil hjælpe når jeg igen ringer rundt senere på året.

Statoil aftalen er kommet godt igang, dog lidt langsommere end det kunne være ønsket. Rabatten blev forøget med 4 øre, per 1. oktober 15. Håber at I alle er blevet kontaktet af Statoil. Ellers må i lige sige det til Kim eller mig, så skal vi få dem til at ringe. Hvis i altid har været hos Statoil, må I meget gerne sørge for at Jeres nuværende aftale bliver koblet sammen med DTL-aftalen. På den måde får både DTL og os som lokalforening lidt ud af det økonomisk.

I januar 2015 blev der stiftet Specialforeningen for Kurér og Varebilstransportører. SKV, som de kalder sig, er en specialforening under DTL, på lige fod med de andre specialforeninger.

Der blev i oktober startet et nyt netværk under DTL, nemlig Foder- og Fødevarenetværket. Som navnet siger er det for alle som kører med foder eller fødevarer. Er man medlem her får man nyhedsbreve med alle nye regler og informationer. Det er Henning Lauritsen fra Holstebro, som er formand.

Hanstholm Havn har meldt ud at den store forkromede udvidelses plan er sat på stand by. Men havnen vil bruge 450 mill. kr. over de næste 5 år på forbedringer på havnen, og på en lidt mindre ambitiøs udvidelses plan, som bland andet skal give øget vanddybde ind til den eksisterende havn. Øget vanddybde er en nødvendighed for at man kan tage de stadig større fiskefartøjer ind i havnen. Generelt er det meget fiskeriet man satser på, og man satser målrettet på at bliver en af Europas førende og største fiskerihavne.

 

DTL arbejder også sammen med Danske Havne på en fælles løsning på sikkerhedskontrollen på havnene. Så man ikke skal have et kort til hver enkelt havn og betale en masse i gebyrer for disse kort. Som I har kunne læse i DTL bladet bliver  det muligvis en løsning, hvor man kan bruge BroBizz’en til at komme ind på havnene med.

Alle de landspolitiske varme emner, som: Social dumpning, overhalingsforbud for lastbiler og lastbilers hastighed i byerne vil jeg ikke sige noget om, for det ved Ove Holm meget mere om, når har kommer på efter generalforsamlingen.

Vi er blevet spurgt af et medlem om hvad vi tænker om Thy Vognmandsforenings fremtid. Om vi går med planer om en sammenlægning, som i kunne læse om i DTL magasinet i januar at de havde gjort i Sønderjylland.

Vi i bestyrelsen kan ikke se nogen fordele ved sammenlægning. Vi synes at det lokale forsvinder i en lokalforening, hvis man pludselig er meget større rent geografisk og hermed ikke kender alle sine medlemmer.

Selvfølgelig står man stærkere, hvis man repræsenterer flere hundrede medlemmer når man er ude at sige noget, men det mener vi at det er det vi har Regionen til. Her sidder vi sammen med alle de andre lokalforeninger i MidtNord og snakker fælles standpunkter.

Et andet argument for sammenlægninger er at man kan lave større arrangementer. Her synes vi at vi allerede har et fint samarbejde med vore naboforeninger. I 2013 havde vi en tur til Bruxelles sammen med Salling og Holstebro vognmandsforeninger. I 2014 lavede vi Vognmandens dag sammen med Viborg-, Salling- og Morsø vognmandsforeninger. Denne succes regner vi forøvrigt med at gentage her i 2016.

Vi er stolte af at vi har fået 6 nye medlemmer inden for det sidste år, som har gjort at vi har kunne holde samme antal aktive medlemmer som sidste år. Vi, i bestyrelsen, har sat os det mål for 2016, at vi vil have en netto tilgang på 3 medlemmer. Det mener vi er realistisk, specielt p.g.a. Vognmandens dag i september.

Jeg vil hermed slutte min beretning med at takke alle medlemmer og de fremmødte for et godt samarbejde i året der er gået. I skal aldrig tøve med at ringe eller sende en mail til én af os i bestyrelsen, hvis der er noget vi skal have snakket om.

Jeg vil også gerne takke Egon, og regionskontoret (Lene og Kim) for altid at ville hjælpe, når man som ny formand ringer for at spørge “hvordan plejer vi at gøre”

 

Dette var ordene.

******************************************************************************************

Fra venstre: Bjarne og Benny Bloch fra Thisted Kloakservice, Bjarne og Tommy Pedersen fra Bjarne Pedersen & Søn og Jens Johannesen fra Johannesen Kran & Maskintransport. Fotograf: Tony Brøchner.

Årets Transportvirksomhed: De tre finalister er …

Bjarne Pedersen & Søn I/S, Johannesen Kran & Maskintransport ApS og Thisted Kloakservice I/S er de tre finalister i Årets Transportvirksomhed 2015.

Thy vognmandforening ønsker Thisted Kloakservice I/S, held & lykke i finalen d. 9 maj i Herning.

********************************************************************************************

Bestyrelsens beretning for 2014                                                                                   Thisted.d. 28-02-2014

Ja så er det et år siden den sidste generalforsamling.

Sidst år sagde jeg at vi ligesom ikke kunne komme i gang igen efter finanskrisen. Men for os at se, så har der ikke været mange lyspunkter. Jeg sagde sidste år, at der var et vågelys forude, men jeg fornemmer ikke det er en stor  flamme.

Vi er i øjeblikket 42 aktive medlemmer med 148 biler en tilbagegang på 9 biler +Traktorer, og et medlem er gået konkurs.

Der er 3 æresmedlemmer.

4 passive og 8 sønner som medlemmer.

Der er opgivet 148 chauffører det samme som sidste år samt 14  HKèr, en afgang på 5 og 4 mekanikker, det samme som sidste år

Der har været 83.759.800 Kr i lønudbetaling i år en stigning på 23 millioner.

 

Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøde og 1 medlemsmøde,

og 4 bestyrelsesmøde i regionen. Hvor vi skiftede formanden

da Poul Jørgensen blev valgt til hovedbestyrelsen, Jørgen Buhl blev valgt til bestyrelsen i regionen.

 

Vi har også i år delt reflekser ud som skulle have været i skolerne, men vi tog i børnehaverne i stedet for da vi ikke havde så mange og sidste år da vi var rundt havde TRYG FONDEN lige været der og det var de også i år, derfor vores valg af børnehaverne. Vi har haft vognmandens dag i Nykøbing som blev afholdt hos Falck, et rigtig god sted.

Der var 4 foreninger som var sammen om dette. Midtjyllands vognmandsforening og Skive og Morsø og Thy vognmandsforening. Der var 34 stande med forhandler af mange ting det var en rigtig god dag for os alle. Der var lige en som var for hurtig til at tage hjem, da der var lodtrækning af weekendophold, så blev Vognmand  Anders Pedersen udtrukken.  Men fuglen var lige tage hjem så præmien gik videre…

Vi var 2 fra hver forening til at planlægge dagen.4 gange ogen gang til afslutning  som endte med en overskud til hver foreningen på ca. 16000.kr.

Vi har traditionen tro haft 2 møder med teknisk forvaltning

med forskellige ting, så som Filtenborgs euro 4-5 biler, ja

som de så har dispensation til, mens de venter på en ny bil eller reparation. Vi har diskuteret rundkørsler, ja en god gang snak til en kop kaffe og et stk kage, næste møde er aftalt i april.

 

Vi har også været på flere skoler og lave trafiksikkerhed i øjenhøjde i samarbejde med kommunen og skolernes færdsels- sikkerhedsudvalg. Vi har afviklet ca. halvdelen og resten af skolerne kommer til foråret. Kommunen har fået en ung betjent til at følge med i klasseværelserne til at undervise.Når vi var rundt, havde vi trafikveste med som Codan havde sponseret. Og så havde vognmand Anders Pedersen givet refleksbånd  for 1500kr dem var der rigtig rift om. Vi har gemt nogle her til forårets kampagne. Tak for sponsoratet Anders, det er altid dejlig når der er nogle der gøre noget ved sikkerheden.

Sidste år var jeg inde på brug af modul vogntog, nu kan man køre

På A11 fra Ålborg til Herning via Thisted Hurup Struer Holstebro. Det er da en forbedring for dem som kan bruge det.

 

I år er der indstillet et medlem herfra til Årets Virksomhed, nemlig Thisted Kloakservice, vi krydser finger for at firmaet kommer i betragtning, jeg kan se det er i konkurrence med et stort Firma i Ålborg ,NKI og fire andre.

Det vil blive afgjort i forbindelse med DTL, generalforsamling d.09-05-2015,men om de vælger at gøre som sidste år, dagen før, har jeg ingen ting hørt om endnu.

Så lidt omkring bestyrelsen som har pladser i andre organisationer, Per Kappel sidder i selvkører foreningen og Mark,

sidder i styre gruppen for Kran erfa og han er i EUCs uddannelsesråd for transport og Jens H Petersen er i hoved bestyrelsen og er på valg til maj.

 

Jeg selv er ikke formand for beskæftigelse rådet i Region Nord

Det blev nedlagt til Nytår, men der er startet noget nyt op der hedder RAR. Da og LO mente der skulle nye ansigter til

hvad de har ret i, for vi ville ikke sidde og skulle bare nikke til det som de sad i KBH og bestemte, de har sat deres konsulenter i.

 

DTL har lavet meget imod Ulovlig Cabotage og social Dumping.

Og de får flere og flere lande med sig, de mener også at der er sket en halvering af ulovligheder ifølge Politiet. Men det tror jeg ikke på det er fordi de ikke fanger dem. I forlængelse af socialdumping har regeringen fremsat ændringer

til godskørselsloven som blandt andet vil være at man kun kan bruge egne folk som er ansat hos en, og ikke mere kan låne en ved en Kollega.  Jeg har skrevet til DTL: at det var der altså flere der ville komme i knibe med. Man kan ikke engang tage en bil med fra Værkstedet til en kollega. Man ændre også udleje af chauffør fra udenlandske filialer til at man skal betale dansk løn i danske biler.

Huha det er nu nok et fy ord, for mange store firmaer, men det er ikke vedtaget endnu.

Man er også ved at kigge på straf og sanktioner på kørehviletid ved overtrædelser, sanktionssystemet bør være så gennemskueligt og enkelt som muligt, til gavn for alle parter, men det er ikke nær færdig, DTL mener det måske bliver afsluttet i 2 halvår, men der kommer jo en valg, så man ved ingenting, alt kan ske.

Sær transporter.

Lastbiler med store kraner kan nu dobbeltregistreres dels som gul plade bil og dels som blokvogn (mobilkran) det ved Mark alt om. Nu kan også komme på Kursus til uddannelse som følgebil og må regulere trafikken, dejligt at Kran Erfa har fået det på plads, spørgsmål til kran, Mark kan helt sikkert svare på dette.

 

Tolerance grænse bøvl. Vi var inde på det sidste år, men er nu bestemt at, den gamle 7 % for overlæs er blev jo sat ned i Marts sidste år,til 3 %  Maksimum 1500 kg. DTL har bøvlet med i måneder og nu er det så blevet 6 % dog maksimalt 2000 kg.

Totalvægt

1august fik man lov til at gå på 56 tons hvis rigtig antal af aksler er der. Sørg for, når i evt. handler og få undersøgt hvordan akslerne skal sidde rigtig.

 

Sidste år snakke vi lidt om Hanstholm Havn, men der er jo ikke meget nyt endnu, andet end man har ansat en dyrt mand som man håber kan skaffe de 2,5 milliarder som de nu siger skal til. Jeg har denne kommentar; håber for alle, at det vil lykkes.

 

Nu er jeg nok der, at jeg skal til at slutte, jeg vil lige som i kunne se, stopper i foreningen nu, jeg kan sige at jeg har været meget glad for at være en del af Thy vognmandsforening ,jeg var i god lære ved Asger Nielsen, da var der jo kørselskontorer  og vi forhandlede med Tican om ind transport af grise, den dag hvor vognmændene enes om at sige nej til den pris som Tican  ville betale ,det var en kedelig dag jeg følte det var en nederlag for branchen, men de besluttede det selv. Men jeg havde det skidt med det, for jeg tænkte kunne de undvære pengene. Men tilsyneladende har de kunne undvære det. Ja nu kan det jo være Tican bliver lukket langsomt ned, det samarbejde de har lavet med DC , for DC er jo meget kendt for at lukke afdelinger, men håbet kan være at EU ikke godkender det, da der jo kun er en  Koncern i Danmark. Ja så havde vi asfalt forhandlinger, det var sommetider lidt træls,

alle ville have del i det, men når der så skulle køres ,ja så kunne man ikke, jeg kan blive ved, men det går ikke vi skal jo være færdige igen.

Der er lige kommet noget på Falderebet som jeg tænker har jeres interesse, som i jo ved har staten fået 100 nye skatte opkræver som gerne vil blitze jer. Normalt har de sat fotoapparatet til 88 km ,hvor der er 80,men de kan hurtig omstilles til lastbiler 76 km hvor der er 70 , men det har ikke været kutyme førhen, men jeg har hørt om tre der er blevet blitzet på Vejlerne for 3 uger siden en lørdag. Bøden bliver i dag sendt til arbejdsgiveren som

så kan som før, sende navn på chaufføren som så vil få tilsendt bøden. Hvis der er klip med i det, bliver i afkrævet hvem der har kørt, det er ikke sådan at den vognmand der har flere biler får alle klip. Men DTL er ved at kigge på det og John Larsen laver en artikel til næste blad og Frank forsøger at få Ove Holm med ud og Blitze, men det er lidt træls at de bliver hurtige med bødeforlægget, den kan allerede være der dagen efter.

Det allervigtigste er at sørge for at få skrevet i ansættelse- kontrakten, at bøder de ansatte bliver pålagt, hvis medarbejderne overskrider, skal det gøres klart, at arbejdsgiver modregner i lønnen hvis medarbejde ikke vil erkende forseelsen og ikke selv vil betale. Dette her er meget vigtig ellers kan der virkelig blive problemer så der er mange der skal til at lave ansættelse kontrakt om eller lave et tillæg. Husk underskrifter.

Men tak for jer støtte i de mange år som bliver 28 .ialt.

En stor tak til alle medlemmer, tak til forhenværende bestyrelsesmedlemmer og en stor tak til den nuværende bestyrelse  og god vind i fremtiden.

Samt en stor tak til kontoret i Viborg, især Kim og Lene,

håber alt godt for jer i fremtiden og en stor Tak til DTL.

********************************************************************************************

Thy vognmandsforening har været på Østre Skole sammen med politiet og vognmand Henning Pedersen Nors, der stillede en af hans lastbiler til rådighed vdr. Trafiksikkerhed ved højre sving.

Ca. 100 elever fra 4 klasser var på skolebænken og lærte, hvad man skal passe på.

Der blev uddelt vester fra Codan og refleksarmbånd som var sponsoreret vognmand Anders Pedersen Thisted.

Refleksarmbåndene var børnene helt vilde med.

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

Bestyrelsens beretning for 2013 den 22-02-2014

Det er et år siden den sidste generalforsamling fandt sted.

 

Sidst sidste år sagde jeg at det var som om, vi ikke kunne komme i gang igen efter finanskrisen. Og siden da, har der ikke været mange lyspunkter.

Vi er stadig ikke rigtig i gang endnu.

Men jeg tror der er lys forude – selv om lyset lader til at være et vågelys. 

 

Vi er i øjeblikket 42 aktive medlemsvirksomheder med 157 biler.

Det er en tilbagegang på 5 biler/traktorer. 

 

Foreningen har også 3 æresmedlemmer, 4 passive medlemmer samt 8 sønner som medlemmer.

 

Der er angivet 148 chauffører – hvilket betyder en afgang på 22 chauffører (!)

Der er angivet 19 HK’ere – hvilket er lig med en afgang på 5.

Derudover er der angivet 4 mekanikere.

   

Der har været en lønsum på kr. 57.318.652 i år. Det er et fald på ca. 5 millioner

 

Vi har mistet 7 medlemmer som er stoppet p.g.a. alder eller sammenlægning.

Et medlem har meldt sig ud, fordi hans 2 firmaer i Skagen nu er lagt sammen, og som følge heraf direkte medlem af DTL.

 

Lidt nostalgi: I 1928 blev foreningen startet med 29 medlemmer fra Oddersund i syd til Fjerritslev i nord.

Der var 102 medlemmer til 50 års jubilæet i 1978 på Hotel Limfjorden, hvor Thisted-garden spillede op til fest.

Det skal lige tilføjes at Thisted By dengang havde deres egen forening.

Der kan fortælles mange historier om både de enig-  OG uenigheder som der var imellem de 2  foreninger.

 

Siden sidste: Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder og 1 medlemsmøde.

Vi havde en rigtig god tur til Aalborg i fælles bus.

Vi så AVAS (Aalborg Vognmandsforretning), som er 3 vognmandsforretninger som har slået sig sammen til én stor.

Herefter var vi på besøg hos Sawo Hydralik i Nørresundby.

Til slut spiste vi på restaurant Flammen. En rigtig god tur.

 

Med hjælp fra bestyrelsen, koner og Brian fra DTL fik 5 skoler besøg d.24-10-2013.

Imellem kl.0730 og 0800 skulle der deles 800 refleksbrikker ud.

Sikke en oplevelse!

Vognmandsforeningen havde fået 500 stk. reflekser sponsoreret, og investeret i yderligere 300 stk.

Men der kunne sagtens deles flere ud, hvis vi havde haft dem.

Hvis det gentages i 2014, er vi klar.

Mangler vi folk, kunne det måske være noget for seniorklubbens medlemmer (?)

  

Der er afholdt 2 regionsrådsmøder i KBH samt 2 regionsrepræsentantmøder (formands/næstformandsmøder).

Derudover 4 regionsbestyrelsesmøder i Viborg.

Som i ved blev driften af kontoret underlagt DTL i København, og i den anledning har vi fået egenkapital retur fra den ”gamle forening”.

Dette figurerer i regnskabet som en ekstraordinær indtægt.

De indtægter som fremadrettet laves på regionskontoret i Viborg, tilfalder nu DTL i København, så det er de sidste penge vi får derfra.

 

 Vi har afholdt 2 møder med Teknisk Forvaltning.

Vi har forespurgt hver gang, om de ikke kunne dele ud af deres arbejde til lidt flere forskellige. Men det er op ad bakke - den der er billigst, får det!

Sådan er vilkårene siger de – men man skal da spørges, for at få muligligheden for at give priser (!)

Vi har aftalt nyt møde i april. Så har i noget i mener vi skal tage med, så sig til og/eller send mig en mail – dette er måde at holde dialogen med kommunen.

 

Siden sidst har vi presset på for at få kommunen til at se på modulvogntog til og fra Thy. Kommunen har været lidt træg, men nu er der igangsat en udvidelse af A11.

De er startet fra Aalborg-siden, og arbejder sig vej mod Thisted.

Vi havde bedt om at de tog fat om ruten Hurup- Struer først, men det skal vi åbenbart ikke bestemme.

Der er virksomheder i Hurup, som meget gerne vil bruge ruten med modulvogntog. Måske Niels (NC) ved lidt mere?

 

Nu mens vi er ved Kommunen, så fik vi en henvendelse fra Teknisk Forvaltning og Tingstrup Skole som koordinerer Trafiksikkerhed i Øjenhøjde for alle skoler i Thisted Kommune. Der var tale om at alle 5. klasser skulle have en lektion i trafiksikkerhed i klassen, efterfulgt af undervisning ved siden af en lastbil. Øvelsen skal vise eleverne hvor de blinde vinkler er, og hvor lidt/meget man kan se fra spejlene inde i bilen.  

 

I forbindelse med Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, har foreningen søgt DTL-fonden om midler til undervisningsbrug. Pengene er nu bevilget, og materialet kommer i løbet af foråret.

 

Per Kappel har været på besøg i Hurup Børnehave med refleksveste med vognmandsforenings logo på. Vestene var oprindeligt lavet til en børnehave i Thisted, men den blev lukket, så derfor blev det Hurup i stedet for.

 

Til sidste års DTL-Generalforsamling i maj måned 2013, var Niels Jeppesen – Bette Gris, indstillet som kandidat til Årets Transportvirksomhed.

Det var nu anden gang at Niels deltog. Niels sidder i DTL-DYR’s bestyrelse og kæmper for at gøre hverdagen lettere for dyretransportører.

 

Det er ikke nemt – og slet ikke med 3 skiftende ministre det forløbne år.

Vi har tidligere indstille NC Christensen til årets transportvirksomhed, men uden held.

 

Jens H. Petersen blev genvalgt til DTL’s hovedbestyrelse sidste år og Per Kappel deltager i DTL’s selvkørernetværk. Mark sidder i styregruppen for Kran-Blok-ERFA og er med i EUC’s uddannelsesråd for Transport.

 

Jg sidder i LBR - Thisted Jobcenters bestyrelse og er formand for Regions Nords Beskæftigelsesråd – begge på vegne af Dansk Arbejdsgiverforening.

Jeg er også med i DI’s lokale foreningsbestyrelse, hvor jeg udtræder til maj.

Det bliver nok Benny Nielsen fra Mors, som får min plads.

Jeg er dog blevet bedt om at blive siddende som tilsynsforordnet og politisk koordinator.

 

I bestyrelse er vi ved at planlægge en forårskomsammen/medlemshvervedag a’la den som just er løbet af staben i Herning. Vi forestiller os at den kan afholdes sammen med Mors og Skive, men intet er aftalt endnu.

Det bliver den nye bestyrelses opgave at få denne dag arrangereret, som en del af DTL’s hvervekampagne.

 

Vi har i år inviteret underdirektør Ove Holm til at fortælle om DTL’s politiske arbejde, så det undlader jeg at komme ind på her.

 

Vores lokale politikker på Christianborg har jeg ikke hørt meget til i år.

Vi hørte dog til Simon Kollerup, da han kom med brevet med bevillingen på kr. 4,5 mio til Hanstholm Havn. Der var stor ståhej om denne bevilling, selv om det var penge havnen normalt ville få til sandsugning i yderhavnen og uden for havnen.   

 

Som i nok har set eller hørt i dagspressen, var der borgermøde på Hotel Hanstholm.

Direktøren fremlagde på en halv time projektet – der blev ikke fortalt noget, som vi ikke viste i forvejen. Borgmesteren havde også et kort indlæg, hvor hun fortalte at den nye bestyrelse går helhjertet ind for havnen. Det er dog min vurdering, at det forsat er op ad bakke, hvis den nye havne- og kommunalbestyrelse ikke vil være mere politisk opsøgende i diverse trafikudvalg, ministerkontorer og EU.

 

Der indkom også forslag om at søge penge i Strukturfonden, som er styret af Vækstforum, hvor jeg sidder som tilsynsforordnet af beskæftigelsesrådet.

Hvis man søger om store beløb, skal det via Region NordJylland – det kan dog godt blive svært, da der allerede er givet penge til 2 havne i nord.

 

Thy er ikke tit på dagsordenen i Vækstforum. Sidste år var det Cool Hawaii i Klitmøller og VUC der fik penge – derudover er der ikke mange ansøgninger.

Og desværre lader det til at midlerne bliver beskåret i år – hvor meget ved vi ikke endnu, men vi regner med at få besked til bestyrelsesmødet i marts måned.

Derudover er der bestyrelsesmøde igen i juni måned.

 

Der kan kun søges 4 gange om året, og ofte behandles ansøgningen på 2 møder.

Som eksempel herpå kan jeg nævne Europa-Touren i golf, som afholdes med udgangspunkt i Års, Hurup og Nystrup.

Dyne Larsen havde søgt en større beløb til markedsføring og IT.

Bestyrelses synes at Dyne Larsen selv kunne betale – hans økonomiske situation taget i betragtning.

Som modtræk til dette kom Dyne Larsen selv op og fremlagde projektet, og forslog at projektet fik en drift-fond.

En drift-fond, som - hvis der blev et overskud ved arrangementet – skulle give penge til unges idræt i Nordjylland.

Omvendt, hvis det gav underskud, blev det dækket af Dyne Larsen selv.

Pludselig var der nu enighed om at der skulle gives penge til projektet.

 

Overenskomstforhandlingerne er ikke færdige endnu, men det kommer til at ligne noget med 5 kroner over tre år plus julegaver og nytårsgaver.

 

Derudover vil jeg gøre forsamlingen opmærksom på at det ikke er sikkert at jeres kørerkort og førerkort har samme nummer.

Dette kan give problemer i udlandet.

Det var Per Kappel, som gjorde mig opmærksom på det, og Ove Holm har efterfølgende haft kontakt til Trafikstyrelsen.

På Trafikstyrelsens hjemmeside findes der nu erklæring, som man kan udskrive på 3 sprog, og dette løser problemet.

Det er Danmark, som vil have skat 3 gange: førerkørt, kørekort og efteruddannelse.

I Tyskland ville det have været på eet kort(!)

 

Jeg har med vilje ikke kommenteret på det landspolitiske – for det har vi nemlig aftalt at Ove Holm kommer ind på.

Han vil bl.a. komme ind på de nye totalvægte og bødestørrelser, som sikkert kan give anledning til en god snak.

 

 

*****************************************************************************

Thy vognmandsforening årlige efterårsfest blev afviklet på Hotel Hanstholm i lørdags. Der var en rigtig god stemning og
fremragende mad.

Aftens festtaler var DTL´s direktør Erik Østergaard.

3 modtog diplomer for 10 års tro tjeneste. Modtager var:Michael Sekkelund fra Hanstholm Container Transport A/S og Mogens Damgård, Mie Christensen, fra N.C.Christensen, Hurup. 1 modtog 25 års diplom for tro tjeneste hos N.C.Christensen,Hurup.

                     

Her kan du læse DTL´s direktør Erik Østergaard tale:                                               

Tale til Thy Vognmandsforenings vognmands- og chaufførfest 2013

Kære formand, kære medlemmer af Thy Vognmandsforening, kære gæster.

Det smukke Thy klædt i efterårets farver danner traditionelt rammen om foreningens fest, som altid er en oplevelse for dem, der er så heldige at være med.

Derfor tak, fordi min hustru, vores søn Christian og jeg endnu engang få lejlighed til at deltage og møde jer her oppe på ryggen af Danmark. Vi får altid noget med hjem – hvad enten det er gode oplevelser eller en dunk motorolie!

Der findes et jysk ordsprog, der siger, at hvis man skal finde en jyde i København, skal man bare gå ind i en virksomhed og spørge efter chefen. Det skal der nok være noget rigtigt i, for omgivet af dovne københavnere, kan man nå langt! Men det gør I så sandelig også af jer selv her i Thy. For bladrer man lidt rundt i, hvad der rører sig, så er Thyboerne faktisk på landkortet en hel del.

Siden sidst, jeg og Anna var her til fest, kan jeg først og fremmest konstatere, at I har slået jer på den vedvarende energi. I har nemlig fået et nationalt testcenter for vindmøller, som nu ligger i Østerild Plantage. Det projekt har der vist været en del blæst om, og jeg skal nok afholde mig fra at mene noget om sagen, da jeg kan forstå, at meningerne er delte. Om vognmændene her i området så får mere at køre med på grund af et testcenter, må blæse lidt vinden. Men kom ikke og sig, at Thy-lejren med sine alternative livsformer ikke har fået et moderne modspil i mega-vindmøllerne.

Jeg har sandelig også konstateret, at thyboer er vilde med solceller. Der har nemlig været stor søgning på at få lov til at installere solceller her i det solrige Thy. I 2012 begyndte I som aldrig før at installere solceller i haver og på tage. Med faldende priser på anlæg og en statslig tilskudsordning var det nemlig blevet en rigtig god forretning, som thyboer jo ikke sådan lader gå næsen forbi. Men ak: Jeres næse for solcelleanlæg gjorde, at Regeringen kom i krise, og ministeren selv fik en næse. Så kan de da lære det nede i København.

Endelig kan jeg konstatere, at i en tid, hvor man i tide og utide råber ”ulven kommer” om både det ene og det andet, så går det anderledes for sig heroppe i Thy. Her kom ulven nemlig – sådan helt bogstavelig talt. Godt nok var det et gammelt, mølædt eksemplar, der luskede rundt i Nationalpark Thy, men en ulv var det. Som passioneret jæger og naturelsker vil jeg glæde mig til, at den enlige ulv får følge af flere. For så kigger jeg nok forbi uden for festsæsonen og tager den oplevelse med. Kun med kikkert forstås.

Skal man se på situationen i vognmandserhvervet set her fra Hotel Hanstholm med god udsigt til resten af Danmark, så er der bestemt også et par ulve, der skal holdes adskilt fra fårene. En af dem – nemlig truslen om en kørselsafgift, der ville have belastet Thys erhvervsliv ganske alvorligt – afgik ved døden i starten af året blandt andet efter flot arbejde her fra vognmandsforeningen med Egon i spidsen! Tak for det.

Så har det jo heller ikke forbigået nogens opmærksomhed, at aktiviteten med udenlandske lastbiler og chauffører i Danmark har været i kraftig stigning. Den seneste tendens er en stigende forekomst af udenlandske chauffører på danske lastbiler. Også her fornemmer jeg en klar opbakning til det arbejde, som DTL gør for at skabe ensartede og fair konkurrencevilkår for danske vognmænd, der tjener deres penge her i landet og betaler deres skat her i landet. Det vil jeg også godt sig tak for.

Thy Vognmandsforening står for os ”dernede” i København som garanten for sammenholdet i organisationen, og loyaliteten har vi aldrig tvivlet på. Senest har Egon holdt DTLs fane højt på den netop afviklede transportmesse i Sæby under en debat om netop cabotageproblematikken. Og så har jeg erfaret, at Thy Vognmandsforening støtter op om DTL projektet Årets Refleksdag den 24. oktober. I har oven i købet selv spædet til med egne midler for at få flere refleksbrikker at uddele. Det er rigtig godt at have ambassadører til alle lejligheder.

Om lidt skal der traditionen tro uddeles hædersbevisninger til de chauffører, der kan betegnes som gode og loyale medarbejdere, og den tradition burde faktisk udbredes noget mere. For uanset hvordan, vi vender og drejer det, så er chaufføren det man kan kalde en ”front runner”. Det er chaufføren, der er branchens ansigt udadtil, når man skal møde kunder og trafikanterne på vejene.

Det her erhverv får jævnligt skæld ud for sit image: Højresvingsulykker, eksploderende dæk, væltede lastbiler i sneen, elefantoverhalinger og for mange arbejdsulykker for at nævne nogle af de almindelige eksempler. Men tænk så på, hvor mange millioner kilometre, der køres på vejene af danske lastbiler hele tiden. Der er rent faktisk rigtig mange chauffører, som med rette burde være stolte af, at de er med til at holde samfundet i gang, når de arbejder på vejene. Det fortjente klap på skulderen giver Thy Vognmandsforening.

Jeg vil godt slutte af med at henvende mig til det kvindelige selskab her i aften. I kan altså ikke undværes på en aften som denne – og der er jo også et dansegulv, som vi skal have ”bonet” her senere på aftenen. Og så skal vi mænd huske på, at kvinderne skænker os trøst i situationer, som vi uden deres hjælp slet ikke ville være havnet i.

Derfor vil jeg nu bede den mandlige del af selskabet om at rejse sig op lige om lidt og udbringe en skål for damerne.

Rigtig god fest.

 

 

    Gevinstsponsor ved Vognmands- og chaufførfesten

lørdag d.28/9 2013 – i alfabetisk rækkefølge:

 

AC Consult, Thisted

Ren.dk, Højslev

 

BERNER A/S

Revikon, Thisted

 

Brandt Revision & Rådgivning

SHELL,  Havnen, Thisted

 

Bridgestone Danmark

Skiltemaleren v/Per Badstue

 

Champost, Snedsted

Skrannies Skilte & Reklame

 

CODAN Forsikring

SOS Dansk Autohjælp

Dansk Port Service

Sparkassen Thy, Thisted

Danske Bank

Sparkassen Vendsyssel

DLG Land & Fritid, Stagstrup

STIHOLT

Ejner Hessel / Mercedes Benz

Superdæk

Herning Container Fabrik

TarpLine, Aalborg

Hilding Andersen Danmark,

TDC Erhverscenter v/Olav Gjørup, Thisted

Hydro-Texaco v/Finn Elifsen

Teleboxen, Thisted

Hårguiden v/Lene M. Hansen, Snedsted

Termoking KH Onestop, Thybo Biler

IDS (Q8)

Thisted Bryghus

 

J. Hundahl, Thisted

Thisted Forsikring

 

Jyske Bank

Thy Autokøler, Thisted

 

Jyske Finans

Thy Autolager

 

Konditorbageren, Snedsted

Thy Bilsyn

 

Kunstbutikken, Snedsted

Thybo Biler, Thisted

KVIX, Havnen, Thisted

Thyholm Olieservice

MAN, Thisted Lastbilcenter

Thylands Avis

Mekonomen, Thisted

TICAN a.m.b.a.

Microdan A/S, Støvring

TMP Hydralik A/S

Montra Hotel Hanstholm

TRYG Forsikring

Mors/Thy Industrilager

Tømmergården Hanstholm

NordVest Foder, Vestervig

UNO-X

NordvestJysk Traktor Service, Hurup

Vandborg Karoserifabrik

Portma v/Christian Back

Volvo Truck Center

Redoffice Konpap, Thisted

Aarup Maskinforretning

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

                                                                                                                                                                               Hanstholm den.17/05-2013

 

Informationsbrev til medlemmerne i ThyVogn.

 

Hermed en generel information fra bestyrelsen i ThyVogn, omkring de ting som er sket i foreningen siden generalforsamlingen d.23.februar 2013

 

Som nævnt på generalforsamlingen, havde bestyrelsen planlagt at afholde et strategiseminar om fremtiden. Seminaret blev afholdt d.13. april 2013.  

 

Et af punkterne, som blev diskuteret var foreningens størrelse.

Er foreningen ved at blive for lille? Og er der muligheder/stemning for sammenlægning?

I den forbindelse kunne man kigge både mod nord og syd men også mod Mors.

Lige nu synes en sammenlægning dog ikke som en åbenlys mulighed, så det blev besluttet at ThyVogn forbliver som den er.

 

Et andet emne var medlemsmøder. Der var bred enighed om at ThyVogn gerne skulle afholde flere medlemsmøder. Så har I (medlemmer) forslag til emner som kunne tages op på medlemsmøder, så giv gerne bestyrelsen et praj.

 

I samme ombæring blev det nævnt, at der i Regionen afholdes en del fyraftensmøder, som kunne have interesse for medlemmerne i ThyVogn.

Det blev besluttet at bestyrelsen vil være behjælpelig med at arrangere samkørsel/buskørsel til disse fyraftensmøder. Koordinering sker pr. telefon.

 

Et andet punkt på dagsorden var ulovligheder – skal vognmandsforeningen være ”politi”?

Der var i bestyrelsen enighed om, at så længe der var tale om enkelte/mindre sager, så kan man få rådgivning hos ThyVogn - men medlemmet skal selv sørge for anmeldelse til myndighederne.

I større og gentagne tilfælde vil bestyrelsen vurdere om vognmandsforeningen skal gå ind i sagen.

 

Både på årets generalforsamling samt på adskillige bestyrelsesmøder er årets 2 fester i vognmandsforeningen blevet diskuteret.

Det var derfor et naturligt, at tage dette punkt op igen på strategiseminaret.

Efter en god dialog, blev det besluttet at gå tilbage til den ”gamle model” – d.v.s. fest efter generalforsamlingen hvert år, samt chaufførfest i efteråret hvert år.

 

ThyVogn har her i foråret forsøgt at arrangere en studietur til Bruxelles.

Turen var tilrettelagt med besøg hos en transportvirksomhed i Åbenrå, kanalrundfart i Amsterdam samt besøg i EU-parlamentet.

Både egne medlemmer (som havde forespurgt på turen) og medarrangøren Morsø VF sprang dog fra, og turen er derfor blevet aflyst p.g.a. manglende tilmelding.

 

Der gøres dog endnu et forsøg på at arrangere turen – denne gang i efteråret og måske i samarbejde med Skive eller Holstebro VF.

 

********************************************************************************************************************************************************************

Bestyrelsens beretning for 2012 d. 23-02-13. ved formanden Egon Sørensen, Hanstholm.

Ja så er det et år siden, der sidst var generalforsamling. Sidst sidste år sagde jeg, at vi ligesom ikke kunne komme i gang  igen efter finanskrisen .Men for os, at se, så har der ikke været mange lyspunkter. Vi er stadig ikke rigtig i gang. Men jeg tror der er lys forude. Vi er i øjeblikket 49 Aktive medlemmer med 176 biler, en tilbagegang på biler +traktorer. 3æresmedlemmer sidste år var vi 5.3 passive og 4 sønner som medlemmer.Der er opgivet 172 Chauffører samt 24 HKer og 4 mekanikker og der har været 62.605.382 Kr i lønudbetaling. Igen i år en lille stigning på  105.000 kroner.Vi har mistet 2 medlemmer en stoppet for alder og fået en nyt medlem. Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder og 1 medlemsmøde.2 Formands møder i KBH samt 2 formands/næstformands mødersamt 4 regionsrådsmøder i Viborg. Som i ved er kontoret nu underlagt DTL Kbh. I den anledning har vi i vores regnskab en ekstraordinær Indtægt som stammer fra regionskontoret. Deres egenkapital som er overskud,har de lavet ved vognmandskurser og andre ting som er betalbar , de ting er nu DTL indtægt. Som i kan se så er der ikke fest i aften. Det blev efter nogen snak flere gange i bestyrelsen besluttet at prøve i år, og så beholde efterårsfesten med chauffører og sponsorer. Jeg nævnte det i min beretning sidste år på generalforsamlingen, for at spare. Vi har haft 2 møder med kommunen teknisk forvaltning, hvor vi har drøftet forskellige ting blandt andet vinterførerbekæmpelse. Vi har på begge møder spurgt ind til hvorfor det altid var de samme som kørte for kommunen. Vi kunne godt ønske at de brugte flere af jer lokalt. Det ville de lige undersøge, da det jo er formanden der bestiller transport. Håber de kan sige noget på næste møde til foråret. På sidste møde som teknisk forvaltning indkaldte til, blev der diskuteret pladser til at parkere lastbiler på, med kølemaskiner. Vi har bestemt i samarbejde, at den nye plads bag lastbilcentralen er ok, men syd for Thisted er der et problem. De har pladsen i det nye område bag Johannes Palm, men i Johannes Palms byggetilladelse har de glemt at indføre at der, ville være trailer der stod med kølemaskiner tændt , så der er ikke mange muligheder ,undtaget den parkerings plads på A 11,ved Sdr.Nordentoft, men hvem vil gerne have en trailer stående, der er varer for mange penge og risikoen for brændstoffet er væk og kølemaskinen død. Men pt. har de ikke andre alternativer. I Hurup ville de snakke til firmaerne i Industriområdet ved Idealvinduet omkring parkering med kølemaskiner. I Vorupør er der lavet plads på vejen ude ved Kysten. Der har jeg betalt bøder før hen, for at parkere endda uden maskiner i gang, så blev vi efter en god snak med kommunen sendt op i det industriområde ved Allan Thomsen og der har vi holdt i flere år. Men så var der en dame, som har sommerhus, der bag ved som var utilfreds med støjen, derfor blev det så der, hvor vi førhen fik, bøder for at parkere. I Hanstholm kan der parkeres i Industriområdet og på havnen. Alt dette med parkering er affødt af at kommunen vil have parkering af lastbiler og busser ud af byerne og i kan nok huske sidste år, var jeg inde på, at vi sendte et brev til kommunen ang.  modulvogntog. Hurup til Struer det gjorde vi i februar og da vi var til møde d.31 august med kommunen da lå brevet der stadig væk. Da de ikke fået den sendt videre til Vejdirektoratet. Smøl i den grad. Jeg har efterfølgende snakket med borgmesteren i Thisted og Jammerbugt kommune som kunne sige at man kom for sent til at kunne få bevillingen igennem, da pengene var brugt for dette år. Det er jo ikke for, at det er mange, vejdirektoratet har sagt at der var lavet beregning på 5 millioner til Struer og 8 til Ålborg . altså, 13 millioner i alt. Jeg rykker og skubber på politikkerne, vi har jo 2 stk herfra Torsten og Simon. Simon har haft barsel siden Jul, men er begyndt igen ,jeg havde et møde med Simon forrige tirsdag  omkring  Km. Afgiften. Som jo så er blevet skrottet indtil videre. Torsten Schack ,han er nok valgt ind her i kredsen. Men vi kunne godt ønske, han var lidt mere aktiv, ikke for at han ikke gør noget, ved det store ting men der jo også mange små ting, vi kunne ønske vi hørte lidt mere til, feks. Politi og retsvæsenet her i Thisted. Jeg har lige haft et møde i DI bestyrelse med borgmester og Kommunaldirektøren, blandt andet omkring deres manglende service til erhverve med blandt andet byggetilladelse, hvor Di undersøgelse jo også gav kommunen et dårligt resultat og det var nogle af de fire millioner som kommunen har sat af til hjælp for erhvervslivet. Der blev spurgt borgmesteren om en plan for hvordan pengene skulle bruges, men ingenting var fastlagt endnu. De har ansat tre personer til at arbejde med erhvervslivet.

Vi er blevet spurgt via DTL om vi i år vil deltage i større færdsels-sikkerhed i Thisted kommune da skolerne har spurgt i DTL.Det sagde jeg ja til og håber der er nogle af jer som vil stille en bil til rådighed. Det behøver ikke at være samme firma. Det kunne jo godt være forskellige feks. en i Hurup og en i Thisted.Ja de steder som skolerne, skal have undervisningen, det er5 Klasse som er på. Sidste år var Bette Gris på Vesløs Skole, en god dag.

Sidste år nævnte jeg den ulovlige cabotage kørsel som DTL og ITD.Det er de ikke enige om. Nu har ITD godt nok rykket sig lidt i vores retning, men så har de taget op og stævnet Staten  på vores, paragraf 6, på den grønne tilladelse, som de vil have fjernet for, så kan de jo bruge Rumæner og ellers alle billige chauffører. Da må vi jo så erkende så er der frit slag for alle dem som har udflaget, og driver forretningen fra Danmark. I vil så kunne tabe en masse transport indenrigs.Indenfor cabotage har DTL samlet Norge-Sverige-Finland. Og lavet fælles Kontor i  Brussels, som DTLs mand styrer  og de har fælles med Holland –Frankrig gjort indsigelse mod  den ulovlige Cabotage kørsel.

Den ny forening hedder NLA. Den danske regering har for to år siden sat 60 millioner af til politiet,til bedre kontrol hvor de  10 millioner var specielt til cabotage kontrol og i år har de givet 7 millioner mere til at kontrollere social dumping med og til efteråret skulle der blive en tungvogns afdeling i Ålborg-Vejle- Karlslunde .

En slags BAG som i Tyskland. Håber det vil virke. Vi kan jo se, det trænger til, eftersom DSB får udført ulovlig cabotage af Hollænder .Hollænderen fik jo en forholdsvis lille bøde, ca. i alt 325.000kr med Kørehviletid. Man kan jo se dem der kommer udefra de får rabat.

Vi har mistet 9000 arbejdspladser på fire år samt, bare sidste år, blev der 9700 lastbiler mindre i Danmark. Dtl og de andre nordiske lande vil gerne kunne trække i nødbremsen i EU det kan man gøre fra regeringens side i en halv år. Men det turde man ikke, man ville ikke være uvenner med EU.

Der blev holdt et Stormøde i Fredericia af FDL hvor Erik Østergård var for at give en Indlæg mod Cabotage, efter sigende gjorde han det godt. Han gjorde klart at Danmark mister 3,7 milliard om åreti skatte indtægt ,ikke småpenge klart at man mangler penge.Politikkerne i de lande hvor NLA fungerer, går imod mere fri Cabotage som det ellers skulle virke fra 2014. Håber de får styr på det, i EU, får man ikke det,  ja så kører det fra 2014 på frihjul.Så er vi truet med en Km afgift på ca 1,50 pr. km det vil være mægtig dyrt for alle. Lige efter nytår var det fremme at der villeblive fremsat Lovforslag til april. Jeg snakkede med borgmesteren på Læsø, som foreslog vi i beskæftigelse rådet Nordjylland ,  sendte Skatteministeren og Arbejdsministeren en brev, for at forklare at konsekvenser, kunne blive nedlæggelser af arbejdspladser her i udkants Danmark. Han havde faktisk lavet et udkast til et brev, som lignede det som 17 Kommuner lige havde sendt om fredagen, et brev som Thisted borgmester skrev, på de 17 Kommuners vegne. Jeg som formand for beskæftigelse rådet, fik så fat i næstformanden og kommunernes medlem i formandskabet. Så i løbet af søndagen fik vi et brev sat sammen, som arbejdsgiver og  LO samt Kommunens mand var enige om .Som så blev sendt af sted, med efterfølgende bøvl af lærer foreningen på de næste rådsmøde, men vi overlevede. Vi bad ministrene prøve at lave en konsekvens beregning af beskæftigelsen. Ja som i jo nok har set, har jeg også været i dagspressen flere gange , samt skrevet til Simon Kollerup og Torsten Schack. Torsten Schack skrev tilbage med det samme at Venstre har sagt de ikke vil være med, selvom det var dem som startede debatten i deres regeringstid og da ville have 500 millioner ind. Imod den røde regering vil have 2,8 milliarder ind. Som jeg skrev i avisen er det en katastrofe for vores erhverv. Ikke bare transport, også fabrikker som får omkostningerne for vores branche har ikke råd til at betale. Så sent som den 12-02-13 har jeg haft et møde med Simon Kollerup i Hanstholm. Hvor vi diskuterede problemerne. Hvor han sagde, de har jo faktisk disponeret pengene, men vi snakkede om, man så ikke kunne holde det på bare motorvejene og lade de andre veje gå fri. Han ville kontakte ministeren, for han kan godt se problemerne. Efterfølgende har jeg fået brev fra Mette Frederiksen. Som svar på det brev vi sendte ind fra beskæftigelse rådet. Arbejdsministeren smider den videre til Skatteministeren og så må vi jo starte der, men da det var arbejdspladser vi var bange for at ville flytte, men vi har ikke fået et svar fra skatteministeren, så vi skriver til ham igen og rykker for et svar.

Det første firma lukker deres fabrik i Hirtshals og flytter produktionen til Fredericia, 47 mand afskediget og jeg tror ikke det er det sidste. Vi vil se.

Som i ved, er selvkører blevet omfattet af Arbejdstidsregler. Der har DTL udarbejdet en Skema som i kan Downlode og skrive ud, eller Downlode den på et regneark og dem som har computer med, kan så skrive det op, løbende. Igen en administration mere. Jeg må sige at DTL kæmpede til det sidste i EU. Men kommissionen ville ikke lytte. Men det undre mig jo at læger ikke er omfattet, det er da trods alt mennesker som de har med at gøre.

I har måske erfaret at jeres arbejdsskade forsikringer er steget, også en omkostning som vil indbringe staten 300 millioner. Det stiger 17% på erhvervssygdomme og 12% på udbetalte arbejdsskader.

Vi havde lige sidste år en krise som vi kaldte svenskerkrigen på de 40.000 kg blev heldigvis bilagt til vores fordel, jeg kunne lige se dem, som kører, derover skulle til at skifte materiel.

Kran erfa har med held, fået taget op i vejtransportrådet at de ønsker alle kommuneveje klassificeret, de er begyndt på nye veje, man vil gerne have alle veje omfattet for at gøre det nemmere for dem som kører tungt og bredgods, det er godt arbejde de har udført.

Her til sidst vil jeg sige DTL gør det politisk rigtig godt på de bonede gulve,men de kunne godt komme mere ud til lokalforeningerne og fortælle om hvad det er de laver. Men

en god ting er at vi nu kan få materialet fra formand/næstformands møderne på mail, så sig til hvis i gerne vil, have det sendt ud, kan i få det, men det er mange siders læsning.

Sådan på falderebet er jeg i en arbejdsgruppe til Herning messen. Jeg har nogle brochure og billetter liggende på bordet, men jeg tror i er nogle der har fået tilsendt direkte. Ifølge aftale har de fået lov at skrive adresse af efter hjemmesiden.

 

**********************************************************************************************************************************************************************

Gevinstsponsor ved Vognmands- og chaufførfesten lørdag d.29/9 2012

 

 

 
AC Consult
Applus Thisted
BERNER A/S, Nørresundby
Brandt Revion & Rådgivning
Brigdestone Danmark
CODAN Forsikring
Dansk Autohjælp, Sjørring
Danske Bank, Hanstholm
DLG Limfjord, Snedsted
Ejner Hessel A/S, Thisted
Engros Service v/Arne Gade
Europarts Danmark A/S
Fjord-Line
FTZ, Thisted
Grønkærs Maskineværksted Hurup
Hanstholm Rejser
Hedegård Agro
Herning Containerfabrik ApS
Hotel Vildsund Strand
HUMA Madrasfabrik, Hurup
Hårguiden, Snedsted
J. Hundahl A/S, Thisted
Jysk Finans, Silkeborg
Jyske Bank, Thisted
Kunstbutikken, Snedsted
KVIX, Havnen Thisted
Madsens Bageri og konditori Snedsted
MAN - Thisted Lastbilcenter
Mekonomen, Thisted
Microdan A/S Støvring
Nordea, Thisted
Ocean Presening A/S
PORTMA V/Christian Bach
Q8 / IDS
Redoffice Konpap, Thisted
REN.DK Højslev
Revikon, Thisted
Revision Limfjord
Salling Traktorservice A/S
SAWO Hydraulik
SAXØ Hanstholm
SHELL, Havnen Thisted
Skiltemaleren v/Per Badstue
Snedsted Hallen
Sparkassen Thy
Sparkassen Vendsyssel
Specialbutikken Thisted
Stenbjerg Kro
STIHOLT
Sundolit, Brønderslev
Super Spar Snedsted/Koldby
Tarp Line, Ålborg
TDC Service Center v/Olav Grørup
Teleboxen Thisted
Thisted Eksportmarked
Thisted Forsikring
Thy Autolager v/Aksel Pilgård
Thy Bilsyn v/Alex Pedersen
ThyboBiler, Thisted
Thyholm Olieservice
Thylands Avis, Thisted
TICAN, Thisted
TMP Hydralik A/S, Thyholm
TRYG Forsikring
Tømmergården Thisted-Hanstholm
Uno-X Danmark
Uno-X, v/Finn Elifsen, Fjerritslev
Vandborg Karrosserifabrik A/S
Vestervig Grovvarer
Volvo Truckcenter Thisted
Årup Maskinforretning

 

Støt vores sponsorer - de støtter os
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i DTL Region Midt/Nord d. 22. marts 2012
 
Deltagere:
Flemming Møller Jensen, Henning Lauritsen, Alex Bentmann, Henning Lauritzen,
Egon Sørensen, Ib Vestergaard, Elo Eliasen, Benny Nielsen, Poul Jørgensen, Poul Silkjær,
Jørgen Buhl, Erik Østergaard, Brian Svendsen og Bendt Thorup.
Brian Svendsen bød velkommen - særlig velkommen til Erik Østergaard.
1) Valg af dirigent
Brian blev valgt.
2) Orientering om udpegning af regionsbestyrelse og suppleanter.
Formændene fra hver forening er udpeget til den nye bestyrelse, og det er op til den
enkelte formand at sende en suppleant, når der er behov for det.
3) Oplæg til forretningsorden i regionsforeningen:
a) Fastlæggelse af afstemningsregler.
Brian fremlagde 2 muligheder:
 Én forening = én stemme
 Stemmer efter lønsum i den enkelte forening
 
Debat om de 2 muligheder - forslag om at vente med en afgørelse til næste møde?
Efter lang debat blev der enighed om denne model: Én forening = én stemme.
(Jørgen Buhl og Poul Jørgensen kæmpede imod til det sidste).
b) Valg af formand – samt fremtidige valg heraf.
Flemming Møller Jensen blev valgt som formand, og skal på valg hvert 2. år
Poul Jørgensen blev valgt som næstformand - ligeledes for 2 år.
c) Fastlæggelse af formål for foreningen
Brian fremlagde 2 forskellige formuleringer.
Enighed om at de 2 muligheder skal sammenskrives til ét formål, som skal fremlæg-
ges på næste møde.
d) Fastlæggelse - samt valg - af 8 kandidater til DTL’s regionsråd
Flemming Møller Jensen, Poul Jørgensen, Jørgen Buhl, Egon Sørensen,
Benny Nielsen, Poul Silkjær, Ib Vestergaard og Henning Lauritsen (Holstebro) blev
valgt (de 4 for to år, og de 4 for et år - navnene fordeles på næste møde).
e) Fastlæggelse af mandatfordeling i.f.b.m. DTL’s generalforsamling.
Regionskontoret vil fremover forestå fastlæggelsen af mandatfordelingen
( i samarbejde med formandsskabet).
f) Fastlæggelse af metodik i.f.b.m. hovedbestyrelsesposter i DTL
Det vil fremgå af forretningsordenen, at Regionsbestyrelsen fremover skal indstille
kandidater til DTLs bestyrelse.
g) Fastlæggelse af mødefrekvens i regionsforeningen
Enighed om 3 – 4 bestyrelsesmøder om året, som aftales fra gang til gang.
h) Øvrige forhold
Intet at bemærke under dette punkt.
4) Eventuelt – herunder næste møde
 Tilbagebetaling af kontorets formue til lokalforeningerne kan strækkes over 2 år (revisoren har undersøgt sagen) - vi arbejder videre med denne model, idet det vil være en fordel for flere foreninger. Der var enighed om at alle lokalforeninger skal følge ”samme model” (beløbet deles i to portioner).
 Honorar til formanden, samt kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer (til bestyrelsesmøder) fortsætter uændret i den nye bestyrelse.
 Erik kommer med et forslag til kørselsgodtgørelse til Regionsrådsmøderne fremover (første gang tages pengene af Servicekontorets formue).
 ITD er meget aktive i øjeblikket m.h.t. at kapre medlemmer - hvad gør vi?
 
Debat om ITD og deres måde at profilere sig på - sker der mon forandringer, når der kommer en ny formand på næste generalforsamling?
 Næste møde: Tirsdag d. 29. maj 2012 kl. 18.30
 
5) Afslutning
Referent
Bendt Thorup

****************************************************************************

Bestyrelsens beretning for 2011. den 25-02-12

v/ Formand Egon Sørensen, Hanstholm
 Så er det et år siden vi har været samlet til generalforsamling sidst, men meget er sket siden. Det er ligesom om, at vi ikke kan komme i gang igen.
 
Nu er det så et år siden vi har skiftet sekretariatet til regionskontoret i Viborg hvor Brian Nygård er sekretær og Lene Bertelsen er den, som styrer bogholderiet. Nu er det så et år siden vi gik over til kvartalsvis opkrævning og vi er også blevet momsregistreret og jeg må sige nu køre det stille og roligt, men til orientering var der meget arbejdet med at få tingene flyttet men,
nu er det i rolig gænge. 
 
Vi er i øjeblikket 50 aktive medlemmer med 183 biler + traktorer og dumpers, samt 5 æresmedlemmer og 3 Passive og 6 sønner som medlemmer.
Der er opgivet 172 Chauffører samt 27 HK og 3 mekaniker og der har været, 62.500,200.- i Lønudbetaling, en nedgang på 30 millioner.
Vi har mistet 12 Medlemmer og fået en ny, og jeg kan allerede nu se, at det ser ud som at der smutter nogle igen i år, enten ved lukning eller sammenlægning, det går den forkerte vej.
 
Det er ikke for at der er mange udmeldelser men der er nogle der er stoppet og andre har lagt sig sammen, andre konkurs det er noget skidt. Og i den anledning har bestyrelsen bestemt at Passiver der med til festen skal betale 500,kr ekstra.
Nu er det jo så den første år vi har sendt fakturaer ud på Mail
Og vi mener det er gået godt.
                                            
Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelser møder og et medlemsmøde.
 
Sidste år nævnte jeg at Thyra ikke var klar til den nye teknik
Det er de jo så blevet og forsøger at få det til at fungere.
Nu da vi er ved det kommunale, Thisted Kommune har nedsat
Støtten til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum med
mange penge, men samtidig har de bevilget sig selv 4 millioner
til at lave Erhvervspolitik i Kommunen, uden en bestemt Strategi
som i hvert fald ikke er kendt, uden at de har sagt, de vil starte
med en undersøgelse af erhvervslivets behov, ja så skal der jo
nok ansættes et par personer, med kontor til et par millioner i løn.
Ja så sker der jo nok ikke mere i år.
Dette er lavet uden at give Thy erhvervsråd og havne råd besked
på forhånd. Det er jo klart at disse to foreninger står skidt i deres
Fremtid. De er meget usikker på hvad de kan og skal. 
Men jeg synes det er en meget dårlig ide at Kommunen prøver at
overtage disse funktioner , det har kommunen aldrig været god
til. For det første er det altid langsommelig med at få besked.
Ih hvor det er så Kommunalt.
 
Nu har man udsendt eller vil sende dagrenovationen ud i udbud
i 4 portioner. Der vil man kun have Euro 5 motorer. Det skal være så Grøn Energi, men kommunens egne biler er i hvert fald ikke særlige Grønne.
 
Her vil jeg anbefale jer medlemmer, at holde øje med hvem der
får kørslen og om de er grønne nok, og være ops på om der
bliver betalt overenskomst messing løn , vi vil gerne hjælpe jer,
hvis i mener der noget uldent i budene.
 
Vi har spurgt Kommunen flere gange hvad man gør, når en vognmand
som har Saltspreder for Kommunen ikke får tilladelserne fornyet ?
Vi har en i Sydthy lige nu, men de gider ikke svare os.
Vi har holdt møde med Kommunen i efteråret da der også var en
Som var gået konkurs og havde ingen tilladelser, men lige pludselig så var der en ny Firma som fik en tilladelse ,trods de havde lukket med en gæld på 5,6 millioner og der kun var Ca. 60,000,- kr i passiver.  
Det skal vi åbenbart leve med, vi har det svært med at gøre det.
Men der er slet ikke styr på det kommunale, men sådan skal det jo nok være, åbenbart.
 
Her lokalt skal der startes Rundkørsel arbejde op i Ræhr, skulle faktisk være færdig i April og så skal rundkørslen i Hanstholm Jævnes, for at Mølle vingerne kan køre igennem ellers er der ikke meget anlægsarbejde i gang desværre og det er som Kommunen syntes var godt til området lokalt med arbejde til lokale virksomheder ved vindmølleparken,ja det var jo mest Morsingboer som kører derude. (Filtenborg)
 
Sidste år var jeg inde på, at Kommunen lavede omkoblings plads ved Fragtmands hallen i Thisted samt nedkørsel til A26 og Hurup
Krydset, det er nu færdig og kan bruges. Også Industriområder
i Hanstholm er klar.
Foreningen har sendt en ansøgning om at få A11 åbnet fra Hurup
til Struer da det allerede er klar fra Struer og sydpå. De har lovet
at prøve at få Vejdirektoratet til at åbne, for strækningen men vi
har jo Oddesundbroen som et hæmsko, men vi krydser finger.
 
                                                   
Specialforeningen for Dyretransport i DTL har haft vanskelig ved at slå igennem politisk ,men nu sker der forhåbentlig noget, da Danmark har sådan set tabt en sag i EU, ang. krav til antal dyr Pr transport. Det vil sige at en dansk transportør har sat penge til, fordi danske krav har været anderledes, så nu er der nogle transportører som anlægger sag mod de Danske myndigheder.
Helt op til 11 millioner har en transportør krav på. Danmark er det eneste land som har de særordning med klippe kort, det skal der også laves om på ,det går også til EU. DTL Dyr bruger bla. Lauge Farstrup Thisted til disse sager.
Niels sidder i deres DTL- dyrs bestyrelse.
 
 
 
DTL var meget fremme med magnet fusk, det kunne man ikke
leve med, det samme har jeg sagt til pressen da PBA sagen var
fremme, jeg sagde også at jeg var ked af det var gået sådan, for
for firmaet, men sagde også at vi i Thy Vognmandsforening
Ikke kunne leve med svindel med kørehviletid/magneter
Man kan komme galt af sted med minutter, det er i sig selv meget
dyrt, men her er der jo snak om en hel del chauffører som også
kan komme galt af sted med kørekortet, i sig selv en katastrofe.
Jeg må sige, pas på. Vi kan alle rende i et par minutter eller glemme pauseknappen ,de småfejl er stadige alt for dyrt.
Der er flere sager på vej ved Midtjyllands Politi også af de tunge.
Men vi har Frank Davidsen senere i dag med et indlæg, så skal vi
ikke lade denne Ekspert tage sig af dette, vi får forhåbentlig en
masse med hjem fra ham, ikke sikkert vi er lige glade for alt hvad
Han kan fortælle.
 
                                                 
DTL har stadig gang i Trafiksikkerhed i øjenhøjde. Men det er
mest på Sjælland, Århus har selv holdt et ang. med
udeling af vester og det har Herning også udført sammen
med Codan. Det koster en stor indsats at lave sådan en dag.
 
 
DTL har kæmpet, som jeg sagde sidst år, akseltryk og højere
totalvægt 54.000kg nu er det i gang, med det resultat at visse kommuner på Sjælland har på visse kommunale veje sat vægtgrænser på 34.000 kg. Det er jo ikke smart ,så der må DTL igen ind politisk og trykke.
 
Vi kan også lige tage Cabotage kørslen, som DTL har været meget
aktiv Politisk arbejdet for mere kontrol på vejene, der er man jo så ikke enige med ITD og ATL/DI da de jo gerne ser det så fri som mulig. Men vi er nødsaget til at prøve at beskytte vores indrigskørsel, det vil smuldre væk hvis Litauer og polakker der, kører for de store Danske Speditions firmaer. Vi skal jo tænke på det er jo ikke vores Kunder der bestiller de Udenlandske biler, nej
Det er Danske Speditører / transportører der konkurrer indbyrdes med udlændinge. Det er noget skidt for os.
 
DTL har også været meget indover genbrugspladser som vi jo alle ved,
at kommunerne har lagt Gebyr på hver virksomhed uanset om vi ikke kommer der, vil de have penge, jeg har da selv slået med kommunen. Jeg har en skriftlig af med Hanstholm Container omkring vores affald, de har fået kopi af den, men bliver ved at gå imod kommunen, jeg vil ikke betale.
 
DTL har også arbejdet meget imod betalings ringen omkring København.
Jeg vil ikke håbe det går ud over vognmændene meden ekstra skat for at Københavnerne kan komme billigere på arbejde, men noget tror jeg de pønser på, de røde.
 
Den gamle regering var fremme med ar man ikke skulle have vognmandskursus for at blive vognmand samt at egenkapitalen skulle ned på det halve, det droppede man så efter et godt stykke arbejde fra DTL side. Det var fremme sidste år på vores generalforsamling i beretningen
 
Der har været 3 Kredsmøder samt 2 formandsmøder i KBH
Og 2 formandsnæstformandsmøder den 14 april bliver der
møde på Jyllandsringen og i den forbindelse bliver den næste
Formands & næstformandsmøde hvor Årets Kandidater skal
udvælges. En ny procedure.
 
Vores Regionskontor i Viborg er nu underlagt DTL Økonomisk
Og det er de andre kontorer også. Der vil blive valgt en ny bestyrelse den
7 marts da har Regionen Generalforsamling og den daglige leder bliver
Brian Nygård og Bent Thorup begynder at afspadserer. Og vi vil Ønske Brian tillykke med posten.
 
Der har været lidt snak omkring bestyrelse på formands & næstformandsmøder når kredsene er nedlagt,
da i nogle kredse, måske kun er 2 foreninger og vi her i Nord
er 14 måske snart 13 foreninger og der er ligesom bestemt
at der skal være 8 bestyrelsesmedlemmer, vi har så her i Regionen sagt,
en fra hver forening og det har man i DTL aksepteret, jeg har været lidt fremme i skoene angående dette, hvis der kun skulle have været 8 ville der være 5 foreninger der ikke ville få den indflydelse, som de burde have, men når der skal være formandsmøde skal der så udpeges nogle til at tage til KBH
så ikke alle skal derover. Men formands & næstformandsmøderne forsætter som normalt 2 fra hver lokalforening.
 
I år er DTL generalforsamling i Helsingør den 12-05-2012.
Et udsted for os men hvad det må vi jo leve med.
Vi har forskellige poster i foreningen. I uddannelsesrådet
har vi Janus Kappel og i netværket for selvkører har vi Per Kappel, nu er det lokalforeningen der udpeger dem før var det, kredsen.
Og jeg har en Plads i bestyrelsen på Job Centeret som er underlagt Thisted kommune. Pladsen er udpeget af DA.
 
Og jeg har næstformandsposten i beskæftigelsesrådeti Nordjylland. Det er også DA som har indstillet mig til arbejdsministeren og fra Juni mener de jeg skal være formand for rådet de næste 2 år. Så kommer vi til at mangle nogle yngre som interessere sig for arbejdsmarkedet , det er meget tungt læsestof. Men sig til hvis der nogle der vil. Det gir nogle ture til København
 
Her på falderebet kan jeg, informer om at Jens og mig har et møde med Trafikministeren og Simom Kollerup og Torsten Scak Pedersen på Hotel Hanstholm, det er kommet i stand med Simon Kollerups hjælp, der skal diskuteres havnebyggeri. Og vi skal ind på vores Infrastruktur i Thy.
Nu er overenskomsterne jo åbenbart ved at være på på plads
Jeg havde håbet på et nul løsning, men efter hvad jeg se er det 1,60 i år og 1,85 + der er åbenbart noget til uddannelsesfonden.
Jeg har fåen en mail fra DI ,men jeg kan ikke åbne den, vil gerne
have set hvad af julegaver der var lagt ind, men i hvert fald stod
der at hvis en mand var sagt op og efter seks måneder, har han ret til 14 dages efteruddannelse samt 14 dages opsigelse på løn samt skal vi til at betale den obligatoriske efteruddannelse på de fem dage, men husk at søge pengene hjem fra uddannelsesfonden
  
Og så skal vi til at se på om vi skal slå vognmandsfesten sammen
med generalforsamling eller vi bare skal holde generalforsamling
Og slutte lige efter frokost. Det er for at spare penge!!!
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hvis du kører dyr, så husk at forny din autorisation. Mange skal fornyes i februar måned.

Så husk det, det koster en ½bondegård hvis ikke du har det iorden.

Ligeledes husk at tilmelde dig Baltic control. Ltd på : www.lf.danish.dk.

Hvis du kører dyr ud af landet.

 

Chauffører hjælper chauffører - film om højresving er nu på Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=y2uNjYsFtis

 http://youtu.be/0whabFHYjFA

Førerkort til tachograf: udgiften påhviler vognmanden
En faglig voldgiftsret har afgjort, at udgiften til fornyelse af førerkortet til den digitale tachograf påhviler vognmanden.

I forbindelse med indførelse af obligatorisk førerkort til digital tachograf i 2005 blev det mellem overenskomstparterne aftalt, at vognmanden skulle afholde udgifterne for udstedelse af førerkortet. Det var dog en betingelse, at såfremt chaufføren inden for en periode på seks måneder fra førerkortets udstedelse opsagde ansættelsesforholdet, kunne vognmanden kræve omkostningerne refunderet af chaufføren, evt. ved modregning i lønnen.

Ved ny ansættelse skal chaufføren selv bære omkostningerne for erhvervelse af førerkort. Fornyelse af førerkortet skal ske hvert 5. år. Prisen er pt. 525 kr.
 
 

 

 

DTL`s direktørens tale ved Thy Vognmandsforenings generalforsamling i Hurup den 24. september 2011.

Mine damer og herrer – kære alle medlemmer af Thy Vognmandsforening og jeres ansatte chauffører
Jeg er glad for at kunne være her i dag og være med til jeres forenings – jeg vil sige – nærmest legendariske arrangement.
Jeg taler jo i dag til en gammel dame. Jeres forening runder i år de 83 års eksistens inden for vognmandsbranchen, og meget har i årene været sagt om jer af dem, der har stået på samme talerstol som jeg selv gennem årene. Ja, det er næsten ved at blive en gentagelse af sig selv at sige, at jeres forening er en af de absolut mest aktive lokalforeninger i DTL. Og udover det, at I har dette indre sammenhold, har I også forstået, hvor vigtigt det er, at have det ydre sammenhold ved at være knyttet til en landsdækkende organisation, der hver dag arbejder på at gøre betingelserne for vognmandserhvervet så tåleligt som muligt, så dem, der ønsker at drive en anstændig virksomhed på de konkurrencevilkår, der nu findes, fortsat kan eksistere.
I skal vide, at DTL i hverdagen har en utrolig god støtte i jer som lokalforening. Nogen måtte sige, at lokalforeningernes tid er forbi, og at de fleste er gået hen og blevet de rene kaffeklubber. Det skal jeg ikke dømme over. Jeg kan blot sige, at Thy Vognmandsforening for os i hverdagen sætter klare fingeraftryk på, hvad vi måtte mene, og i hvilken retning, vi skal gå. Det ikke mindst takket være jeres meget aktive formand og bestyrelse.
Når vi nu befinder os i Thy, så er turistsloganet om, at der er” højt til himlen” her, jo ikke ukendt for jer. Det gælder både den flotte natur og nok også jeres egen tålmodige natur. Men i disse tider bliver sloganet om højt til loftet endnu mere aktuelt derved, at staten har planlagt at lægge et testcenter for vindmøller midt i nogle af de smukkeste plantager på egnen – nemlig ved Østerild. Over en fire kilometer lang strækning fra Hjardemål og ned til Aalborgvej skal der opstilles 7 kæmpevindmøller på op til 250 meters højde som en del af et testcenter for vindmøller. Jeg skal ikke være dommer over, hvorvidt denne beslutning er rigtig eller forkert – og jeg er sikker på, at hver og en af jer thyboer har jeres egne meninger om projektet. Jeg kan kun sige, at hvis det nu skal være sådan, så håber jeg som direktør for en vognmandsorganisation inderligt, at dette her projekt kaster en hel del arbejde af sig til vognmændene i området.
Men nok om det, for vi er her i aften for at feste men ikke mindst for at hædre en del af de chauffører, som virksomhederne selv har valgt som gode og stabile medarbejdere.  I aften har foreningen, som det har været tradition, valgt at hædre nogle af de chauffører, der har udvist disse kvaliteter, og både vognmændene og chaufførerne kan være stolte af den indsats der udvises fra deres side. Netop stoltheden er så vigtigt i vores erhverv, hvor der er nok af negative historier og deprimerende resultater at forholde sig til. Det at være chauffør er samtidig at være ambassadør for den virksomhed, hvor man er ansat. Ingen andre brancher har i den grad deres produktionsapparat kørende rundt de samme steder, som hr. og fru Danmark færdes. Danske chauffører kan være stolte af deres erhverv. Det ser vi ikke mindst, efter at have konstateret, at udenlandske chauffører, der kører i Danmark, slet ikke har den samme kvalitetsfornemmelse og kultur, som de danske chauffører. Ikke, at alle udenlandske chauffører er ens, men den måde, som medlemmerne af Thy Vognmandsforening tager hånd om deres personale, er der nok få udenlandske vognmænd, der kunne finde på.
Nu ved jeg, at I som en fast tradition har et amerikansk lotteri. Og jeg er blevet fortalt, at jeg har risiko for at forlade Hurup  med et lastbildæk under armen eller f.eks. 20 liter smøreolie. Jo, det er ikke mængden, det skorter på, når I spiller højt spil i Thy Vognmandsforening. Men jeg er med hele vejen, stol på det.
Vi skal i aften feste efter de bedste traditioner, som I har heroppe under den høje himmel. Og det betyder først og fremmest dans. Jeg ved, at I elsker at danse, og da jeg selv kommer fra de ”bonede gulve”, som man plejer at sige, så vil I nok også se mig ”bone gulvet” her i etablissementet i en svingom eller to.  Dette bringer mig i øvrigt til for en kort stund at rette opmærksomheden mod damerne her i aften:
Vi herrer har stort set altid haft en tendens til at sammenligne kvinder med ting. Ofte bliver kvinden i taler sammenlignet med bl.a. skibe, biler, træer og huse. Det har noget med deres adfærd og holdninger at gøre. Det alt sammen meget godt, men hvorfor ikke komme til sagens kerne?
En kvinde er nu engang en kvinde, og kvindens fortræffeligheder skal ikke camoufleres med alverdens materielle værdier. Kvinden er nu engang det bedste vi mænd har. Hvem skulle ellers bruge vores overflødige kontanter, forhindre os i at gå til fodboldkamp, give ordrer til huslige sysler og ikke mindst lave buler i vores biler?
Spøg til side. Hvis de herrer vender sig mod højre og de damer mod venstre  er det en aften som i aften, at vi herrer skal kigge vores damer dybt i øjnene, og fortælle dem alt det, de gerne vil høre. Hvorvidt det så er sandheden, vil jeg lade det være op til det enkelte mandfolk at afgøre!
Jeg vil godt slutte af med en lille fortælling, som jeg har fået at vide angiveligt skulle komme her fra Thy-egnen. Den viser vist både noget om jeres stædighed og jeres gavmildhed.
Se, der var en præst i et lille sogn i Thy, som var inviteret til kristendomsundervisningen i skolen. I den forbindelse spurgte han lille Peter: ”Hvem væltede Jerikos mure?” Peter var ét stort spørgsmålstegn, men han fattede sig hurtigt og svarede: Det ved jeg ikke, men det var i hvert fald ikke mig! Præsten tyggede noget på svaret og besluttede sig for at ringe til Peters far for at fortælle om episoden. Men Peters far svarede prompte: ”Når Peter siger, det ikke er ham, så er det ikke ham. Peter lyver aldrig!”
Peters far var imidlertid medlem af sognerådet, hvor der skulle være møde samme aften. Han fortalte her indigneret om præstens opringning, om væltningen af Jerikos mure og om beskyldningerne mod Peter. Det afstedkom en vældig diskussion i sognerådet om ungdommens løssluppenhed og hang til at ødelægge i øst og vest.
På et tidpunkt bankede sognerådsformanden i bordet og sagde:” Nu er jeg træt af at høre om de mure. Kan vi ikke finde synderen, så må vi finde ud af, hvad det koster, - og så betaler kommunen!”
Jeg glæder mig til en god fest i aften!

_______________________________

                                                                          
 
Gevinstsponsor ved Vognmands- og chaufførfesten
lørdag d.24/9 2011 – i alfabetisk rækkefølge:    
 

 

AC Consult
Applus
Arne Gade Engros Service
Berner A/S, Nørresundby
Bilsyn Nord
BMW - Olsen Biler Hanstholm
Brandt revision & rådgivning
Bridgestone Danmark A/S
Carl Thøgersen A S
Carrier Transicold v/Thybo Biler
Champost, Snedsted
CODAN
Dansk Autohjælp, Sjørring
Dansk Port Service, Sjørring
Danske Bank, Thisted
DLG Limfjord, Snedsted
Ejner Hessel A/S, Thisted
Eurodæk, Thisted
Europart Danmark A/S
Falck, Hurup
Falck, Hurup
Fjordline
FTZ Thisted
FTZ Thisted
FTZ Thisted
Grønkjær’s Maskinværksted
Hanstholm Turistfart
Hedegård Engros
Herning Containerfabrik ApS
Hotel Vildsund Strand
Hydro Texaco (nu Uno-X)
Hydro Texaco v/Finn Eleifsen, Fjerritslev
Hymaco
IDS Q8
J Hundahl A/S Thisted
Jyske Bank, Thisted
Jyske Finans
Kvix Havnen Thisted
Lyngs Servicecenter
Man Thisted lastbilcenter
Madsens Bageri
Mekonomen, Thisted
Micodan A/S
Nordea Bank , Thisted
Nordvestfoder A/S
Ocean Presenning A/S
Ren.dk v/Lars Andersen, Højslev
Revision Limfjord
Revision Thisted
SAWO
Saxø Hanstholm
Shell Havnen Thisted
Skiltemaleren v/Per Badstue
Skrannies Skilte og reklame, Thisted
SMC (Nordvestjysk Traktorservice A/S)
Sparkassen Limfjorden
Sparkassen Thy
Specialbutikken Thisted
STIHOLT
Super Spar, Snedsted
Tarpline, Ålborg
TDC Erhverscenter Olav Gjørup
Telekæden
Termoking
Thisted Eksportmarked
Thisted Forsikring
Thisted Lastbilcenter A/S
Thy Autolager v/Aksel Pilgård
Thy Bilsyn
Thy Havepavilioner og Granitfigurer
ThyboBiler Thisted
Thyholm Olieservice A/S
Thyland Avis, Thisted
TICAN, Thisted
TMP Hydraulik A/S
Tryg Vesta
Tømmergården Thisted – Hanstholm A/S
Vandborg Karosserifabrik
Volvo Truckcenter Danmark
Årup Maskinstation
 
Thy Vognmandsforening siger mange tak til de  overnævente firmaer for støtten
 

 

                                 Chauffører hædret med diplom lørdag d. 24/ 9-2011
 
Poul Pedersen 25 år,
Thomas Larsen 5 år
Begge Hos: J & K Kappel, Ydby                              
 
Hans Christian Thomsen 10år,
Jens Christian Rysgård 10 år
Kenneth Vigsø 5 år
Alle hos: Allan Thomsen, Vorupør
Karl Åge Jensen  5 år hos:
Frans Jensen & Sønner, Bedsted
Martin Frøkjær Hansen 5 år
Hos: Bette Gris ApS, Hundborg
 
     
                        
                     
 
 
 
På billedet ses fra venstre, formanden for Thy vognmandsforeningen Egon Sørensen, chauffør Thomas Larsen, chauffør Martin Frøkjær og endelig DTL Direktør Erik Østergård som stod for overrækkelsen af diplomerne. De andre der skulle have haft diplom, deltog ikke i festen.  
 

_________________________________________________________________________________________

Egon Sørensen, Hanstholm, blev udnævnt til æresmedlem for Dansk Transport og Logistik.

Det sket til DTL´s generalforsamling i Aalborg lørdag d.7 maj 2011.

DTL-formand Jørgen Egeskov sagde, at Egon Sørensen har vist et ”engagement af de helt sjældne” for den danske transportbranche. Han har brugt timer, timer og atter timer på de danske veje for at deltage i transportpolitiske møder landet over, sagde Egeskov.Egon Sørensen har udover at være lokalformand i Thy også været i bestyrelsen for DTL.
- Mange tak - det er den største ære der kan overgå en
- jeg er meget beæret,sagde Egon Sørensen.Det er kun nogle få uger siden Egon Sørensen også blev æresmedlem i International Transport Danmark. 


 

 

       THY VOGNMANDSFORENING  Industrivangen 23  7730 HANSTHOLM  TLF. 97 96 12 13 

Ultimate Web